Program Educational Objectives (PEO)

Programme Education Objectives 1 (PEO1)

  • Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan.
  • Engineer/Architect who has character and ethics, as well as high professionalism and contribute to theNational Aspiration.

Programme Education Objectives 2 (PEO2)

  • Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan.
  • Engineer/Architect who is competent in respective engineering practices that meet current and future needs.

Programme Education Objectives 3 (PEO3)

  • Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinanyang bersifat glokal.
  • Engineer/Architect who has a creative and innovative, entrepreneurial and leadership qualities that are glocal.