ADDRESS

Faculty of Engineering and Built Environment
Universiti Kebangsaan Malaysia

Contact us

Jurnal Kejuruteraan (Journal of Engineering)
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

e-mel : jkej@ukm.edu.my