Laman Web

SELAMAT DATANG

JPBM dibangunkan untuk mengetengah dan membanyakkan hasil penyelidikan para sarjana bidang Pendidikan Bahasa Melayu di Universiti Awam dan Institut Pendidikan Guru di Malaysia.  JPBM ini dapat menjadi platform kepada ahli akademik untuk menerbitkan artikel-artikel berbentuk penyelidikan dan juga konseptual di laman web JPBM ini.  Dengan cara ini, banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Bahasa Melayu dapat diterbitkan secara atas talian sebagai sumber rujukan.

Cara Menghantar Artikel/Manuskrip:

  • Artikel yang dihantar perlu mematuhi panduan yang ditetapkan seperti yang terdapat pada bahagian Panduan Penulisan. Artikel yang tidak mematuhi garis panduan penulisan tidak akan diterima.
  • Artikel boleh dihantar melalui e-mel ke alamat berikut:


Profesor Dr. Zamri Mahamod

Ketua Editor
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi.

e-mel: d-zam@ukm.edu.my; zamri5199@gmail.com  


Dr. Yahya Othman
Editor
Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu
Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi.

e-mel: yahya.othman@ukm.edu.my; yahyaoth@gmail.com