Home
E-mail Print PDF

Awam

Unit Awam (Pembangunan) berfungsi :

  • Mengurus kerja-kerja pembangunan (projek-projek baru) yang dikendalikan oleh JPP secara in-house yang melibatkan kerja-kerja rekabentuk struktur bangunan dan kerja luar prasarana Kejuruteraan Awam dan juga pengawasan kerja-kerja pembinaan di Kampus Bangi, Fakulti Perubatan UKM di Kuala Lumpur, dan Kampus UKM di Cheras.
  • Mengawasi projek pembinaan Rancangan Malaysia seperti RMK-9 dan RMK-8 yang dikendalikan oleh Perunding.
  • Menyelia, mengawasi dan menyediakan laporan kemajuan kerja-kerja kontraktor in-house JPP.
  • Menyemak dan menyediakan pelan-pelan lakar, pelan rekabentuk struktur dan lain-lain kerja Kejuruteraan Awam.