jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

Nombor ISSN: 1823-5670
Kekerapan: 2 keluaran setahun
Pengindeksan: MyAIS, MyCite, ISC, Google Scholar

Keluaran terkini 10(1), Julai 2014
Keluaran Lepas


 

 

Keluaran Akan Datang

 

JQMA 11(1) - JQMA Jilid 10, Bil. 2 (Disember 2014)

*Makalah yang telah diterima untuk penerbitan akan disenaraikan dalam masa terdekat.