jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

Nombor ISSN: 1823-5670
Kekerapan: 2 keluaran setahun
Pengindeksan: MyAIS, MyCite, ISC, Google Scholar

Keluaran Terkini: Jilid 11(2), Dis 2015
Keluaran Lepas


 

 

Keluaran Akan Datang

 

JQMA 12(1) - JQMA Jilid 12, Bil. 1 (Julai 2016)

*Makalah yang telah diterima untuk penerbitan akan disenaraikan dalam masa terdekat.