jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

e-ISSN: 2600-8602
Kekerapan: 2 keluaran setahun (Julai & Disember)
Pengindeksan: MyCite, MyAIS, ISC, ADL, Google Scholar

Keluaran terkini: Jilid 15(1), Julai 2019
Keluaran Akan Datang: JQMA 15(2), Disember 2019
Keluaran Lepas (ISSN: 2600-8599; 1823-5670)

 

*** Jemputan menyumbang manuskrip untuk JQMA 15(2), Disember 2019 ***
< TIADA CAJ PENERBITAN dan kesemua makalah akan diterbitkan DALAM TALIAN! >

*Manuskrip hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada 31hb Oktober 2019 untuk penerbitan dalam JQMA 15(2), 2019!

Matlamat dan Skop

Journal of Quality Measurement and Analysis (Jurnal Pengukuran Kualiti dan Analisis), JQMA meliputi hasil penyelidikan teoretikal dan gunaan dalam bidang sains matematik, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kualiti, produktiviti dan prestasi. Keutamaan diberikan kepada makalah yang memenuhi skop utama jurnal dan memberi dampak kepada bidang penyelidikan yang diminati.

Jurnal ini menerbitkan manuskrip yang ditulis dalam Bahasa Malaysia mahupun Bahasa Inggeris. Manuskrip yang dihantar mestilah merupakan sumbangan asli dan belum pernah diterbitkan atau sedang dipertimbangkan untuk penerbitan oleh mana-mana jurnal lain.

JQMA adalah diindeks dan diabstrak dalam MyCite, MyAIS, ISC, ADL dan Google Scholar.

 

Kadar Langganan Senaskhah (Keluaran Lepas)

  Individu Institusi
Malaysia RM25.00 RM50.00
Luar Negara USD25.00 USD50.00

Kemas kini terakhir: 31 Julai 2019