jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

e-ISSN: 2600-8602
Kekerapan: 2 keluaran setahun (Julai & Disember)
Pengindeksan: MyCite, MyAIS, ISC, ADL, Google Scholar

Keluaran terkini: Jilid 15(2), Disember 2019
Keluaran Akan Datang: JQMA 16(1), Julai 2020
Keluaran Lepas (ISSN: 2600-8599; 1823-5670)

 

*** Jemputan menyumbang manuskrip untuk JQMA 16(1), Julai 2020 ***
< TIADA CAJ PENERBITAN dan kesemua makalah akan diterbitkan DALAM TALIAN! >

*Manuskrip hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada 31hb Mei 2020 untuk penerbitan dalam JQMA 16(1), 2020!

Matlamat dan Skop

Journal of Quality Measurement and Analysis (JQMA) memilih dan menerbitkan melalui proses pewasitan dwibuta, makalah penyelidikan teoretikal dan gunaan yang berkualiti tinggi dalam bidang sains matematik, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kualiti, produktiviti dan prestasi. Keutamaan diberikan kepada makalah yang memenuhi skop utama jurnal dan memberi dampak kepada bidang penyelidikan yang diminati dalam Malaysia dan di seluruh dunia.

Jurnal ini menerbitkan manuskrip yang ditulis dalam Bahasa Malaysia mahupun Bahasa Inggeris. Manuskrip yang dihantar mestilah merupakan sumbangan asli dan belum pernah diterbitkan atau sedang dipertimbangkan untuk penerbitan oleh mana-mana penerbitan lain.

JQMA adalah diindeks dan diabstrak dalam MyCite, MyAIS, ISC, ADL dan Google Scholar.

 

Kadar Langganan Senaskhah (Keluaran Lepas)

  Individu Institusi
Malaysia RM25.00 RM50.00
Luar Negara USD25.00 USD50.00

Kemas kini terakhir: 31 Disember 2019