jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

ISSN: 2600-8599
e-ISSN: 2600-8602
Kekerapan: 2 keluaran setahun
Pengindeksan/pengabstrakan: MyCite, MyAIS, ISC, Google Scholar

Keluaran Terkini
Keluaran Lepas

 

Ketua Penyunting / Editor-in-Chief
LIONG, CHOONG YEUN           lg@ukm.edu.my

Penyunting Pengurusan / Managing Editor

MOHD AFTAR ABU BAKAR    aftar@ukm.edu.my

Lembaga Penasihat / Advisory Board
ABDUL AZIZ JEMAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia) Statistik/Statistics
ABDUL RAZAK SALLEH, DATO'(Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
BIMAL K. SINHA (University of Maryland, Baltimore County, USA) Statistik/Statistics
DEREK K. THOMAS (Swansea University, UK) Matematik/Mathematics
HARI M. SRIVASTAVA (University of Victoria, Canada) Matematik/Mathematics
IOAN POP (University of Cluj, Romania) Matematik/Mathematics
ISHAK HASHIM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
JAY VADIVELOO (University of Connecticut, USA) Sains Aktuari/Actuarial Science
KAMARULZAMAN IBRAHIM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Statistik/Statistics
MASLINA DARUS (Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
MOKHTAR ABDULLAH (Universiti Selangor, Malaysia) Kualiti/Quality
SHYAMAPRASAD MUKHERJEE (University of Calcutta, India) Kualiti/Quality

Penyunting / Editors
ALAWIAH IBRAHIM
ANUAR MOHD ISHAK
FARIDATULAZNA A. SHAHABUDDIN
HAMIZUN ISMAIL
HUMAIDA BANU SAMSUDIN
KHALIFA AL-SHAQSI
MARINA ZAHARI
MIROSLAV KURES
MUNIRA ISMAIL
NUR RIZA MOHD SURADI
NOR HANIZA SARMIN         
NORA MUDA
ROKIAH @ ROZITA AHMAD
ROSLINDA MOHD NAZAR
SYAHIDA CHE DZUL-KIFLI
WAN ROSMANIRA ISMAIL
WAN ZAWIAH WAN ZIN     
ZAMIRA HASANAH ZAMZURI
ZAINOL MUSTAFA

 

Kemas kini terakhir: Jan 2018