jqma

Journal of Quality Measurement and Analysis

Nombor ISSN: 1823-5670
Kekerapan : 2 keluaran setahun
Pengindeksan: MyAIS, Google Scholar

Keluaran Terkini
Keluaran Lepas

 

Ketua Penyunting / Editor-in-Chief
ABDUL AZIZ JEMAIN       azizj@ukm.edu.my

Penyunting Pengurusan / Managing Editor

LIONG CHOONG YEUN   lg@ukm.edu.my

Lembaga Penasihat / Advisory Board
ABDUL RAZAK SALLEH, DATO' (Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
ARAWATI AGUS (Universiti Kebangsaan Malaysia) Kualiti/Quality
BIMAL K. SINHA (University of Maryland, Baltimore County, USA) Statistik/Statistics
HARI M. SRIVASTAVA (University of Victoria, CA) Matematik/Mathematics
ISHAK HASHIM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
JAY VADIVELOO (University of Connecticut, USA) Sains Aktuari/Actuarial Science
KAMARULZAMAN IBRAHIM (Universiti Kebangsaan Malaysia) Statistik/Statistics
MASLINA DARUS (Universiti Kebangsaan Malaysia) Matematik/Mathematics
MOKHTAR ABDULLAH (Universiti Pertahanan Nasional Malaysia) Kualiti/Quality
RUSHAMI ZIEN YUSOFF (Universiti Utara Malaysia, Malaysia) Kualiti/Quality
SHYAMAPRASAD MUKHERJEE (University of Calcutta, India) Kualiti/Quality

Penyunting / Editors
ANUAR MOHD ISHAK   
ALAWIAH IBRAHIM                                  
FARIDATULAZNA A. SHAHABUDDIN   
HAMIZUN ISMAIL                                     
KHAIRUL ANUAR MOHD ALI
KHALIFA AL-SHAQSI
MIROSLAV KURES
NUR RIZA MOHD SURADI              
NOR HANIZA SARMIN         
ROKIAH @ ROZITA AHMAD                  
ROSLINDA MOHD NAZAR             
TEOH WEI LIN          
WAN ROSMANIRA ISMAIL            
WAN ZAWIAH WAN ZIN          
ZAINOL MUSTAFA