Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Kepakaran

Prof. Dr. Fredolin Tangan@Tajudin Mahmud

 •  Pengerusi JSBAS / Profesor (VK7)
 •  +603 8921 5492
 •  tangang@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bidang klimatologi yang merangkumi penyelidikan dalam perubahan and keragaman iklim, cuaca and iklim ekstrim, pemodelan iklim rantauan dan oseanografi fizikal


Prof. Dr. Mohd. Talib Latif

 •  Profesor
 •  0389213357
 •  talib@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pencemaran udara dan atmosfera


Prof. Dr. Zaidi Che Cob

 •  Professor (VK7)
 •  +603 8921 3400 / 012 248 4901
 •  zdcc@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Seorang ahli ekologi marin, dengan kepakaran dalam invertebrata marin, khususnya macrobentos. Fokus penyelidikan terutamanya dalam meneroka aspek biologi, ekologi dan dinamik spesies marin dalam persekitaran semulajadi.


Prof. Dr. Che Abd Rahim Mohamed

 •  Profesor (VK7)
 •  013-335 1311
 •  carmohd@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geo-radiokimia marin berkaitan oseanografi marin, kimia marin, pencemaran marin, radiokimia marin, biogeokimia marin, geochronogi marin, paleo-oseanografi, sedimentologi marin dan interaksi lautan-atmosfera.


Prof. Dr. Ahmad Abas Kutty

 •  Profesor (VK7)
 •  012-354 4167
 •  abas@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
berpengetahuan dalam pengurusan ekosistem akuatik melibatkan penilaian kualiti air, pencemaran dan biodiversiti ikan, makroinvertebrat bentik, zooplankton dan fitoplankton. berpengalaman menjalankan penilaian ekosistem menggunakan konsep pemonitoran biologi dan simulasi pemodelan QUAK2K.


Prof. Madya Dr. Marlia Mohd. Hanafiah

 •  Profesor Madya
 •  03 8921 5865
 •  mhmarlia@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Penilaian Kitar Hayat (LCA) dan Jejak Sekitaran


Prof. Madya Dr. Masni Mohd. Ali

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  012-649 3598
 •  masni@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan dalam forensik alam sekitar, biogeokimia marin dan pencemaran marin.


Prof. Madya. Dr. Mohd Hariri Arifin

 •  Profesor Madya (DS54)
 •  +603 8921 5657
 •  hariri@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geothermal dan geofizik


Prof. Madya Dr. Mohd. Shahrul Mohd. Nazir

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  019-681 4865
 •  shahrulnadzir@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bidang kualiti udara dan perubahan iklim.


Prof. Madya Dr. Muzzneena Ahmad Mustapha

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 3472 / 019-255 6654
 •  muzz@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan dalam aplikasi penderiaan jauh dan Sistem Maklumat Geografi kepada warna lautan dan pemeliharaan dan pengurusan ekosistem pantai dan marin.


Prof. Madya Dr. Simon Kumar Das

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 5394 / 012-252 8372
 •  simon@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kesan perubahan iklim terhadap ikan, ketahanan ikan terhadap perubahan persekitaran dan akuakultur.


Prof. Madya Dr. Tukimat Lihan

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  019-255 6652
 •  matt@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan berkaitan aplikasi penderiaan jauh dan GIS dalam penentuan potensi hakisan tanih, pengesanan plum sungai dan kesesuaian habitat dan rangkaian ekologi hidupan liar.


Prof. Madya Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 5390
 •  yaacobzw@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Penyelidikan saya memfokuskan kepada bahan geologi sebagai sorben pencemar semula jadi (Geo-sorben), pergerakkan bahan cemar dalam tanah dan air bawah tanah, saliran lombong asid, pemulihan tanah tercemar, Penilaian Tapak Alam Sekitar (ESA), pemodelan air bawah tanah (MODFLOW FLEX) dan kestabilan tanah runtuh dan permodelan cerun (OASYS ).


Prof. Madya Dr. Zulfahmi Ali Rahman

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  012-665 2695
 •  zarah1970@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geosains sekitaran dan gunaan.


Prof. Madya Dr. Habibah Jamil

 •  Profesor Madya (DS54)
 •  019-241 5147
 •  bib@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bidang kepakaran geokimia batuan, tanah dan sedimen. Bidang kajian tertumpu pada sedimen Kuaterner, merangkumi asalan, sekitaran pengenapan sedimen, kandungan, dan geokimia sedimen. Kebanyakannya berkait dengan kajian logam berat di sawah padi, sumber air tanah, perubahan iklim kuno, potensi ekonomi enapan plaser, dan analogi sistem petroleum.


Prof. Madya Dr. Azhar Abdul Halim

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 3038
 •  azharhalim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Rawatan air dan airsisa, kualiti air, kimia alam sekitar.


Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

 •  Profesor Madya
 •  019-314-7090
 •  haqqim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kejuruteraan mineral


Prof. Madya Dr. Azman Abdul Rahim

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 3038
 •  abarahim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepelbagaian biologi, taksonomi, invertebrat, kepelbagaian spesies, ekologi marin, kepelbagaian marin, ilustrasi saintifik, ekologi bentik, selaman saintifik, fotografi bawah air, Crustacea, Isopoda, Amphipoda, Mysids.


Prof. Madya. Dr. Ramlan Omar

 •  Profesor Madya
 •  03 8921 3314
 •  rbo@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Mikropaleontologi sekitaran


Prof. Madya Dr. Liew Ju Neng

 •  Prof. Madya (DS54)
 •  +603 8921 4940
 •  juneng@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Permodelan atmosfera dan lautan, perubahan iklim, dinamik iklim rantauan.


Dr. Abdullah Samat

 •  Pensyarah Kanan (DS52)
 •  012-975 2066
 •  nature@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Iktiologi. Bidang ini merangkumi ilmu berkaitan taksonomi, biologi dan biodiversiti ikan secara khusus. Seterusnya merangkumi aspek pemuliharaan spesies dan ekosistem mereka.


Dr. Ester Salimun

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  +603 8921 5397
 •  ester@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran dalam klimatologi, keragaman iklim antara-tahunan dan permodelan iklim. Kajian tentang impak dan telehubungan keragaman iklim ke atas taburan hujan di Asia Tenggara. Turut mengkaji ciri-ciri cuaca ekstrim di Malaysia.


Dr. Azrin Azmi

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  011-1234 5092
 •  rin@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Mikropaleontologi


Dr. Goh Thian Lai

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  019-312 7650
 •  gohthianlai@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geobahaya, geomekanik, fizik batuan, jatuhan batuan, mitgasi jatuhan batuan, kestabilan cerun dan kestabilan gua


Dr. Hani Kartini Agustar

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  03 89213804
 •  hani_ag@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Parasitologi


Dr. Herryawan Ryadi Eziwar Dyari

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  +603 8921 4813
 •  herry@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Biologi Sel


Dr. Khairiatul Mardiana Jansar

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  012-679 9583
 •  mardiana@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kimia Sekitaran


Dr. Khoo Mei Ling

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  
 •  meilingkhoo@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Biologi pembiakan dan pemakanan ikan hiasan marin


Dr. Mohammad Rozaimi Jamaludin

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  +603 8921 4433 / 012-796 2797
 •  mdrozaimi@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Minat saya menjurus kepada bidang biologi dan ekologi rumput laut, ekologi rumpai laut, dan karbon biru.


Dr. Mohd. Basril Iswadi Basori

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  
 •  basril@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi ekonomi, geokimia gunaan, metalogeni dan tektonik.


Dr. Mohd. Rozi Umor

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  +603 8921 3156 / 012-912 5382
 •  umor@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Petrogenesis batuan igneus


Dr. Muhammad Syafiq Musa

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  019-787 9632
 •  syafiqmusa@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Fokus penyelidikan tertumpu pada kesan tekanan alam sekitar antropogenik (perubahan iklim, mikroplastik, pencemaran marin) terhadap eko-fisiologi dan aspek biologi ikan marin dan spesies akuatik.


Dr. Nor Shahidah Mohd. Nazer

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  018-963 5456
 •  shahidahnazer@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi kejuruteraan, geobencana, mekanik tanah


Dr. Norasiah Sulaiman

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  017-211 1127
 •  norasiahs@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi struktur dan tektonik, pemodelan dan pemulihan struktur, analisis lembangan bawah permukaan (termasuk tafsiran seismik, pemetaan struktur, dan analisis stratigrafi) dan geobencana yang berkaitan dengan sesar aktif.


Dr. Norbert Simon

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  019-228 5647
 •  norbsn@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Berminat dalam bidang geobencana dan geopemuliharaan.


Dr. Norfazrin Mohd. Hanif

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  013-584 2585
 •  norfazrin@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kimia atmosfera


Dr. Norsyafina Roslan

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  017-556 3786
 •  finalan@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pencirian akuifer batuan teretak dan pemodelan air bawah tanah.


Dr. Nurul `Ain Ab. Jalil

 •  Pensyarah Kanan (DS52)
 •  019-217 0116
 •  nurulain@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pengurusan sisa pepejal, rawatan sisa pepejal secara biologi menggunakan kaedah bio-pengeringan, kaedah pengomposan, dan kajian penukaran sisa kepada tenaga daripada sisa pertanian.


Dr. Nurul Afifah Mohd Radzir

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  +603-8921 5659 / 012-922 4199
 •  nurulafifah@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kajian dan khidmat kepakaran adalah dalam Sedimentologi, Stratigrafi dan Petroleum Geologi. Pengkhususan aplikasi adalah dalam eksplorasi sumber mineral (pasir), perangkap dan penyimpanan karbon, petrofizik dan pencirian takungan hidrokarbon.


Dr. Nurul Yuziana Mohd Yusof

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  
 •  yuziana@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan


Dr. Shahriman Mohd Ghazali@Fauzi

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  
 •  jimmy@pkrisc.cc.ukm.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Arkeologi maritim


Dr. Suriyanti Su Nyun Pau

 •  Pensyarah Kanan (DS51)
 •  
 •  suriyanti@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Sistematik dan fisiologi microalga merbahaya.


Dr. Wan Mohd. Razi Idris

 •  Pensyarah Kanan DS51
 •  03 8921 3456
 •  razi@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan


En. Muhammad Ashahadi Dzulkafli

Pengkhususan
Paleontologi


En. Wan Mohd. Lotfi Wan Muda

 •  Pensyarah (DS45)
 •  013-241 0380
 •  lotfile63@gmail.com
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Biology invertebrata marin dan makrofouling


Puan Marilah Sarman

 •  Pensyarah
 •  03 892 1498
 •  marilah@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi pemuliharaan