Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

NO TELEFON DAN EMAIL

NO. TELEFON PEJABAT AM PUSAT: 03-8921 5391

NO. FAX: 03-89215490

Email: ppsbas@ukm.edu.my