Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

PETA DAN LOKASI

Pusat Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains & Teknologi,

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor