Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Kimia

Program Kimia

Profesor Dr. Mohammad Bin Kassim

 • 03-8921 3980/5419
 • mb_kassim@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Lakehead), M.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(Bristol)

Kepakaran: Kimia Tak Organik

UKM Sarjana


Profesor Dr. Yang Farina Binti Abdul Aziz

 • 03-8921 3901
 • farina@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Manchester), Ph.D(Reading)

Kepakaran: Kimia Tak Organik, Kimia bioinorganik, Kimia koordinatan, Pengantarabangsaan

UKM Sarjana


Profesor Dr. Muhammad Mukram Bin Mohamed Mackeen

 • 03-8921 5430
 • mukram.mackeen@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UPM), DPhil (Oxford) CChem MRSC

Kepakaran: Bioorganik/Biofizik/Kimia produk semula jadi, Proteomik kimia/Glikomik, Biologi kimia dan struktur

UKM Sarjana


Profesor Dr. Rusli Bin Daik

 • 03-8921 5412
 • rusli@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (Durham)

Kepakaran: Polimer Sintesis

UKM Sarjana


Profesor ChM. Dr. Ishak Bin Ahmad

 • 03-8921 4183
 • gading@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (UMIST)

Kepakaran: Polimer campuran dan komposit, Polimer komposit biodegradasi, Pengitaran semula PET, Bahan nanoselulosa dan nanokomposit, Pemprosesan dan pencirian heterogen polimer sistem

UKM Sarjana


Profesor Dr. Azizan Bin Ahmad

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Pencirian dan pengubahsuaian polimer, Polimer adunan, Polimer komposit, Polimer elektrolit

UKM Sarjana


Profesor Dr. Muhammad Rahimi Yusop

 • 03-8921 5424
 • rahimi@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (Edinburgh, UK)

Kepakaran: Oleokimia, Pemangkin kimia, Biologi kimia

UKM Sarjana


Profesor Dr. Mohamad Azwani Shah Bin Mat Lazim

 • 03-8921 5446
 • azwanlazim@ukm.edu.my

Pendidikan: BSc, MSc (UKM), PhD (Bristol)

Kepakaran: Hidrokoloid, Getah asli, Pengubahsuaian oleokimia, Berasaskan kanji, Bahan termaju

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Jalifah Binti Latip

 • 03-8921 1875
 • jalifah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc.(UKMalaysia), M.Sc., Ph.D(Strathclyde)

Kepakaran: Isolasi produk semula jadi dan penjelasan struktur

UKM Sarjana


Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Rizafizah Othaman

 • 03-8921 5442
 • rizafizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Eng. (Tokyo Tech Japan), M.Sc. (UKM), D.Eng. (Tokyo Tech Japan)

Kepakaran: Penapisan Membran, Penjerap hijau, Rawatan air kumbahan, Penangkapan CO2, Rawatan terma, Pengekstrakan dan pengubahsuaian selulosa, STEM, Pendidikan dan literasi sains

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Siti Aishah Binti Hasbullah

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D(Sheffield)

Kepakaran: Sintesis organik/inorganik, Pengikatan DNA, Sensor dan biosensor, Pengiraan DFT, Pemantauan persekitaran

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

Pendidikan: B.Sc. (Kimia)-UTM, Ph.D (Kimia)-Bristol

Kepakaran: Sintesis tak organik, Sintesis polimer, Pengubahsuaian getah, Swa-himpunan

Website: www.fairusgroup.com

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Sharina Binti Abu Hanifah

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Polimer berfungsian, Polimer terawat UV, Sensor kimia dan biosensor, Elektroanalisis

UKM Sarjana


Profesor Madya ChM. Dr. Nurul Izzaty Binti Hassan

 • 03-8921 3878
 • drizz@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (St Andrews)

Kepakaran: Organik Sintetik, Biosensor

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Mohd Suzeren Bin Md. Jamil

 • 03-8921 5446
 • suzeren@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Sheffield)

Kepakaran: Polimer adunan,  Polimer komposit, Polimer pintar, Polimer swapemulihan, Hidrogel

UKM Sarjana


Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Darfizzi Bin Derawi

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Oleokimia, Biopelincir, Pemangkin untuk biotenaga, Nanopartikel, Bahan bakar bio lanjutan

UKM Sarjana


Dr. Rozida Mohd Khalid

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UPM), Ph.D. (UBristol, UK)

Kepakaran: Kimia produk semula jadi, Biologi kimia, Biosintesis lemak dan minyak

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nurfaizah Binti Abu Tahrim

 • 03-8921 5424
 • nfaizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., & M.Chem(Oxford), PhD (UKM)

Kepakaran: Kimia analisis

UKM Sarjana


Dr. Azizah Binti Baharum @ Abdul Aziz

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc.(UKM), Dr. rer. nat. (TU Braunschweig Germany)

Kepakaran:  Pengadukan dan pencampuran biopolimer dan getah asli, Komposit gentian kayu dan semula jadi, Pemprosesan dan pengujian polimer

UKM Sarjana


ChM. Dr. Suria Binti Ramli

 • 03-8921 5828
 • su_ramli@ukm.edu.my

Pendidikan : SmSn. (Hons),  SSn (UKMalaysia), Phd (Queensland)

Kepakaran : Sistem koloid, Penghantaran ubat Transdermal, Kosmetik & Penjagaan Diri, Jarum mikro, Oleokimia

UKM Sarjana

 

 


Dr. Nur Hasyareeda Binti Hassan

 • 03-8921 4980
 • syareeda@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (ICL, London)

Kepakaran: Sintesis tak organik, Kimia koordinatan, Cecair ionik, Pelarut eutetik dalam, Elektrolit polimer pepejal dan gel, Elektrolit biopolimer

UKM Sarjana


Dr. Muntaz Binti Abu Bakar

Pendidikan: B.Sc. (UTM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (TCD Dublin)

Kepakaran: Sintesis organik (Porfirin), Kimia produk semula jadi (tumbuhan)

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nurul Huda Binti Abd Karim

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D.(Imperial)

Kepakaran: Kimia Tak Organik, Kimia Tak Organik Perubatan, Sensor/Biosensor

UKM Sarjana


Dr. Farah Hannan Binti Anuar

Pendidikan: B.Sc. (UTM), Ph.D. (UCDublin)

Kepakaran: Sintesis polimer, Kopolimer asid polilaktik, Polimer biodegradasi, Polimer elektrolit, Polimer dalam komestik

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

 • 03-8921 4393
 • nadhratunnaiim@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia), M.Sc. (Kimia), Ph.D (Kimia) - Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Biopolimer berfungsi, Penukaran tenaga & penyimpanan tenaga, Membran untuk rawatan air, Simulasi komputasi

UKM Sarjana


ChM. Dr. Teh Lee Peng

 • 03-89213880
 • lpteh@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UTM)

Kepakaran: Bahan termaju, Pemangkinan heterogen pepejal asid-bes, Penjerapan dan penggunaan CO2

UKM Sarjana


Dr. Wan Nur Aini Wan Mokhtar

 • 03-8921 5424
 • wannurainiwm@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Industri) & Ph.D. (Kimia) - UTM Malaysia

Kepakaran: Pemangkinan heterogen, Bahan bakar bio, Desulfurisasi diesel, Metanasi

UKM Sarjana


Dr. Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff

 • 03-8921 5424
 • fir_my@ukm.edu.my

Pendidikan : SmSn (Hons) UKMalaysia, MSc (UKMalaysia), PhD (Aarhus)

Kepakaran : Pengubahsuaian minyak dan lemak untuk aplikasi makanan dan bukan makanan, surfaktan dan produk kosmetik berasaskan tumbuhan, ester tumbuhan biji minyak dan oleokimia

UKM Sarjana

 


ChM. Dr. Mohamad Azuwa Mohamed

Pendidikan: B.Sc.(Kimia Industri) & M.Eng (Gas)- UTM, Ph.D (Tenaga Hidrogen)-UKM

Kepakaran: Fotopemangkinan/Fotoelektropemangkinan/Pemangkinan, Teknologi membran, Bio-templat/Bahan bio

UKM Sarjana


Dr. Nurul Asikin Bt Mijan

 • 03-8921 5424
 • nurul.asikin@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Petroleum), M.Sc. (Kimia)-UPM Malaysia & Ph.D (Kimia) - UM Malaysia

Kepakaran: Bahan nano, Teknologi penukaran biojisim (Pemangkinan biojisim), Oleokimia (Kefungsian karboksi asid lemak), Pemangkinan (Pemangkin heterogen, oksida logam campuran, pemangkin asid-bes), Tenaga & bahan bakar (Biodiesel, diesel yang boleh diperbaharui, bahan bakar bio)

UKM Sarjana


Dr. Lee Tian Khoon

 • 03-8921 5424
 • tiankhoon@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc., Ph.D. (Kimia)-Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Bateri sekunder (Li & Na), Elektrolit polimer nanokomposit, DSSC, Sintesis & pengubahsuaian polimer, Bahan-bio

UKM Sarjana


Dr. Noor Afizah Rosli

 • 03-89215424
 • nafizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Uitm), M. Sc. (UTM), Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Adunan polimer & biokomposit

UKM Sarjana