Jabatan Sains Kimia

 

Program Kimia

Profesor Dr. Mohammad Bin Kassim

 •  
 •  03-8921 3980/5419
 •  mb_kassim@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Lakehead), M.Sc. (UKMalaysia), Ph.D(Bristol)

Kepakaran: Kimia Tak Organik

UKM Sarjana


Profesor Dr. Muhammad Mukram Bin Mohamed Mackeen

 •  
 •  03-8921 5430
 •  mukram.mackeen@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UPM), DPhil (Oxford) CChem MRSC

Kepakaran: Bioorganik/Biofizik/Kimia produk semula jadi, Proteomik kimia/Glikomik, Biologi kimia dan struktur

UKM Sarjana


Profesor Dr. Rusli Bin Daik

 •  
 •  03-8921 5412
 •  rusli@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (Durham)

Kepakaran: Polimer Sintesis

UKM Sarjana


Profesor ChM. Dr. Ishak Bin Ahmad

 •  
 •  03-8921 4183
 •  gading@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), Ph.D. (UMIST)

Kepakaran: Polimer campuran dan komposit, Polimer komposit biodegradasi, Pengitaran semula PET, Bahan nanoselulosa dan nanokomposit, Pemprosesan dan pencirian heterogen polimer sistem

UKM Sarjana


Profesor Dr. Azizan Bin Ahmad

 •  
 •  03-8921 5439
 •  azizan@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Pencirian dan pengubahsuaian polimer, Polimer adunan, Polimer komposit, Polimer elektrolit

UKM Sarjana


Profesor Dr. Muhammad Rahimi Yusop

 •  
 •  03-8921 5424
 •  rahimi@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (Edinburgh, UK)

Kepakaran: Oleokimia, Pemangkin kimia, Biologi kimia

UKM Sarjana


Profesor Dr. Mohamad Azwani Shah Bin Mat Lazim

 •  
 •  03-8921 5446
 •  azwanlazim@ukm.edu.my

Pendidikan: BSc, MSc (UKM), PhD (Bristol)

Kepakaran: Hidrokoloid, Getah asli, Pengubahsuaian oleokimia, Berasaskan kanji, Bahan termaju

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Jalifah Binti Latip

 •  
 •  03-8921 1875
 •  jalifah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc.(UKMalaysia), M.Sc., Ph.D(Strathclyde)

Kepakaran: Isolasi produk semula jadi dan penjelasan struktur

UKM Sarjana


Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Rizafizah Othaman

 •  
 •  03-8921 5442
 •  rizafizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Eng. (Tokyo Tech Japan), M.Sc. (UKM), D.Eng. (Tokyo Tech Japan)

Kepakaran: Penapisan Membran, Penjerap hijau, Rawatan air kumbahan, Penangkapan CO2, Rawatan terma, Pengekstrakan dan pengubahsuaian selulosa, STEM, Pendidikan dan literasi sains

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Siti Aishah Binti Hasbullah

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D(Sheffield)

Kepakaran: Sintesis organik/inorganik, Pengikatan DNA, Sensor dan biosensor, Pengiraan DFT, Pemantauan persekitaran

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

Pendidikan: B.Sc. (Kimia)-UTM, Ph.D (Kimia)-Bristol

Kepakaran: Sintesis tak organik, Sintesis polimer, Pengubahsuaian getah, Swa-himpunan

Website: www.fairusgroup.com

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Sharina Binti Abu Hanifah

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Polimer berfungsian, Polimer terawat UV, Sensor kimia dan biosensor, Elektroanalisis

UKM Sarjana


Profesor Madya ChM. Dr. Nurul Izzaty Binti Hassan

 •  
 •  03-8921 3878
 •  drizz@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D. (St Andrews)

Kepakaran: Organik Sintetik, Biosensor

UKM Sarjana


Profesor Madya Dr. Mohd Suzeren Bin Md. Jamil

 •  
 •  03-8921 5446
 •  suzeren@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Sheffield)

Kepakaran: Polimer adunan,  Polimer komposit, Polimer pintar, Polimer swapemulihan, Hidrogel

UKM Sarjana


Profesor Madya Ts. ChM. Dr. Darfizzi Bin Derawi

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Oleokimia, Biopelincir, Pemangkin untuk biotenaga, Nanopartikel, Bahan bakar bio lanjutan

UKM Sarjana


Dr. Rozida Mohd Khalid

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UPM), Ph.D. (UBristol, UK)

Kepakaran: Kimia produk semula jadi, Biologi kimia, Biosintesis lemak dan minyak

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nurfaizah Binti Abu Tahrim

 •  
 •  03-8921 5424
 •  nfaizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., & M.Chem(Oxford), PhD (UKM)

Kepakaran: Kimia analisis

UKM Sarjana


Dr. Azizah Binti Baharum @ Abdul Aziz

Pendidikan: B.Sc. (UKM), M.Sc.(UKM), Dr. rer. nat. (TU Braunschweig Germany)

Kepakaran:  Pengadukan dan pencampuran biopolimer dan getah asli, Komposit gentian kayu dan semula jadi, Pemprosesan dan pengujian polimer

UKM Sarjana


ChM. Dr. Suria Binti Ramli

 •  
 •  03-8921 5828
 •  su_ramli@ukm.edu.my

Pendidikan : SmSn. (Hons),  SSn (UKMalaysia), Phd (Queensland)

Kepakaran : Sistem koloid, Penghantaran ubat Transdermal, Kosmetik & Penjagaan Diri, Jarum mikro, Oleokimia

UKM Sarjana

 

 


Dr. Nur Hasyareeda Binti Hassan

 •  
 •  03-8921 4980
 •  syareeda@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc. (UKM), Ph.D. (ICL, London)

Kepakaran: Sintesis tak organik, Kimia koordinatan, Cecair ionik, Pelarut eutetik dalam, Elektrolit polimer pepejal dan gel, Elektrolit biopolimer

UKM Sarjana


Dr. Muntaz Binti Abu Bakar

Pendidikan: B.Sc. (UTM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (TCD Dublin)

Kepakaran: Sintesis organik (Porfirin), Kimia produk semula jadi (tumbuhan)

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nurul Huda Binti Abd Karim

Pendidikan: B.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D.(Imperial)

Kepakaran: Kimia Tak Organik, Kimia Tak Organik Perubatan, Sensor/Biosensor

UKM Sarjana


Dr. Farah Hannan Binti Anuar

Pendidikan: B.Sc. (UTM), Ph.D. (UCDublin)

Kepakaran: Sintesis polimer, Kopolimer asid polilaktik, Polimer biodegradasi, Polimer elektrolit, Polimer dalam komestik

UKM Sarjana


ChM. Dr. Nadhratun Naiim Mobarak

 •  
 •  03-8921 4393
 •  nadhratunnaiim@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia), M.Sc. (Kimia), Ph.D (Kimia) - Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Biopolimer berfungsi, Penukaran tenaga & penyimpanan tenaga, Membran untuk rawatan air, Simulasi komputasi

UKM Sarjana


ChM. Dr. Teh Lee Peng

 •  
 •  03-89213880
 •  lpteh@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., Ph.D. (UTM)

Kepakaran: Bahan termaju, Pemangkinan heterogen pepejal asid-bes, Penjerapan dan penggunaan CO2

UKM Sarjana


ChM. Dr. Wan Nur Aini Wan Mokhtar

 •  
 •  03-8921 5424
 •  wannurainiwm@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Industri) & Ph.D. (Kimia) - UTM Malaysia

Kepakaran: Pemangkinan heterogen, Bahan bakar bio, Desulfurisasi diesel, Metanasi

UKM Sarjana


Dr. Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff

 •  
 •  03-8921 5424
 •  fir_my@ukm.edu.my

Pendidikan : SmSn (Hons) UKMalaysia, MSc (UKMalaysia), PhD (Aarhus)

Kepakaran : Pengubahsuaian minyak dan lemak untuk aplikasi makanan dan bukan makanan, surfaktan dan produk kosmetik berasaskan tumbuhan, ester tumbuhan biji minyak dan oleokimia

UKM Sarjana

 


ChM. Dr. Mohamad Azuwa Mohamed

Pendidikan: B.Sc.(Kimia Industri) & M.Eng (Gas)- UTM, Ph.D (Tenaga Hidrogen)-UKM

Kepakaran: Fotopemangkinan/Fotoelektropemangkinan/Pemangkinan, Teknologi membran, Bio-templat/Bahan bio

UKM Sarjana


Dr. Nurul Asikin Bt Mijan

 •  
 •  03-8921 5424
 •  nurul.asikin@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Kimia Petroleum), M.Sc. (Kimia)-UPM Malaysia & Ph.D (Kimia) - UM Malaysia

Kepakaran: Bahan nano, Teknologi penukaran biojisim (Pemangkinan biojisim), Oleokimia (Kefungsian karboksi asid lemak), Pemangkinan (Pemangkin heterogen, oksida logam campuran, pemangkin asid-bes), Tenaga & bahan bakar (Biodiesel, diesel yang boleh diperbaharui, bahan bakar bio)

UKM Sarjana


Dr. Lee Tian Khoon

 •  
 •  03-8921 5424
 •  tiankhoon@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc., M.Sc., Ph.D. (Kimia)-Universiti Kebangsaan Malaysia

Kepakaran: Bateri sekunder (Li & Na), Elektrolit polimer nanokomposit, DSSC, Sintesis & pengubahsuaian polimer, Bahan-bio

UKM Sarjana


Dr. Noor Afizah Rosli

 •  
 •  03-89215424
 •  nafizah@ukm.edu.my

Pendidikan: B.Sc. (Uitm), M. Sc. (UTM), Ph.D. (UKM)

Kepakaran: Adunan polimer & biokomposit

UKM Sarjana