Jabatan Sains Kimia

 

Ketua Program Siswazah

Profesor Madya Dr. Siti Aishah Binti Hasbullah

Pendidikan: B.Sc. & M.Sc. (UKM Malaysia), Ph.D(Sheffield)

Kepakaran: Sintesis organik/inorganik, Pengikatan DNA, Sensor dan biosensor, Pengiraan DFT, Pemantauan persekitaran

UKM Sarjana