Jabatan Sains Kimia

 

Timbalan Pengerusi

Profesor Madya Dr. Siti Fairus Binti Mohd Yusoff

Pendidikan: B.Sc. (Kimia)-UTM, Ph.D (Kimia)-Bristol

Kepakaran: Sintesis tak organik, Sintesis polimer, Pengubahsuaian getah, Swa-himpunan

Website: www.fairusgroup.com

UKM Sarjana