Jabatan Sains Kimia

 

Tentang kami

Jabatan Sains Kimia (JSK) ditubuhkan pada hujung tahun 2019 menggantikan Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan (PPSKTM) yang telah distrukturkan semula menjadi jabatan. Jabatan ini terdiri daripada empat kluster penyelidikan;

  • Kluster Pemangkinan untuk Tenaga Diperbaharui & Kelestarian Alam Sekitar (CaREES)
  • Kluster Teknologi Oleokimia (OLEO)
  • Kluster Bahan Keterbaharuan (ReM)
  • Kluster Kimia Sintetik untuk Sensor & Kawalan Pencemaran (SynSorEn)

Struktur Organisasi

Pengerusi

Prof. Dr. Azizan Ahmad

 

Timbalan Pengerusi

Prof. Madya Dr. Siti Fairus Mohd Yusoff

 

Ketua-ketua Kluster:

  • Dr. Mohamad Azuwa Mohamed: Kluster Pemangkinan untuk Tenaga Diperbaharui & Kelestarian Alam Sekitar (CaREES)
  • Prof. Madya Ts. ChM Dr. Darfizzi Derawi: Kluster Teknologi Oleokimia (OLEO)
  • Dr. Azizah Baharum: Kluster Bahan Keterbaharuan (ReM)
  • Prof. Madya Dr. Sharina Abu Hanifah: Kluster Kimia Sintetik untuk Sensor & Kawalan Pencemaran (SynSorEn)

 

Ketua-ketua Program :

i.Prasiswazah ;

Ketua Program Kimia:

Dr. Muntaz Abu Bakar

 

Ketua Program Teknologi Kimia :

Dr. Farah Hannan Anuar

 

Ketua Program Oleokimia:

Dr. Rozida Khalid

 

ii.Siswazah ;

Ketua Program Sarjana Sains (Kimia) – Penyelidikan

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah

 

Ketua Program Sarjana Sains (Kimia) – Kerja kursus

Dr. Nurul Izzaty Hassan

 

Ketua Program Doktor Falsafah (Kimia) -Penyelidikan

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah

 

Pegawai Penyelidik

Dr. Azlin Mohmad Azman