Pengumuman - Mulai 1 Januari 2013 serahan manuskrip perlu dilakukan melalui sistem talian di http://ejournal.ukm.my/jsm

 

SAINS MALAYSIANA diterbitkan oleh Penerbit UKM setiap bulan (12 kali setahun). Jurnal ini mengandungi makalah-makalah dalam bidang Sains Bumi, Sains Fizis, Sains Hayat, Sains Kesihatan dan Sains Matematik. Makalah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.

 

Tujuan utama jurnal ini ialah untuk menyediakan saluran bagi menerbitkan karya penyelidikan yang dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lain-lain institusi.

 

Segala pertanyaan mengenai makalah serta perkara yang berkenaan hendaklah dialamatkan kepada:

 

Ketua Editor

SAINS MALAYSIANA

Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor D.E. MALAYSIA

Tel: 603-89214917, Faks: 603-89256086

E-mail: jsm@ukm.edu.my

 

Langganan

Poster

 

Artikel dalam SAINS MALAYSIANA dindeks dan diabstrak dalam ISI Thomson Reuters (Science Citation Index Expanded/SciSearch®, Journal Citation Reports/Science Edition), SCOPUS (Elsevier Science), Chemical Abstract (USA), Google-Scholar, MyAis dan Zentralblatt MATH (Germany). Faktor Impak - JCR/SE 2018, IF = 0.540, Q4.

 

 

 

Kemaskini terakhir: 20 Mei 2020