Pengumuman - Mulai 1 Januari 2013 serahan manuskrip perlu dilakukan melalui sistem talian di http://ejournal.ukm.my/jsm

 

Mulai 1 Julai 2016, semua kertas baharu yang dihantar dan diterima untuk diterbitkan akan dikenakan caj RM1500 fi penerbitan.

 

Di sini disenaraikan kertas terbitan tahun 2018 dan 2019 mengikut bidang penyelidikan untuk kemudahan anda.

 

SAINS MALAYSIANA diterbitkan oleh Penerbit UKM setiap bulan (12 kali setahun). Jurnal ini mengandungi makalah-makalah dalam bidang Sains Bumi, Sains Fizis, Sains Hayat, Sains Kesihatan dan Sains Matematik. Makalah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Inggeris.

 

Tujuan utama jurnal ini ialah untuk menyediakan saluran bagi menerbitkan karya penyelidikan yang dijalankan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lain-lain institusi.

 

Segala pertanyaan mengenai makalah serta perkara yang berkenaan hendaklah dialamatkan kepada:

 

Ketua Editor

SAINS MALAYSIANA

Fakulti Sains dan Teknologi

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor D.E. MALAYSIA

Tel: 603-89214917, Faks: 603-89256086

E-mail: jsm@ukm.edu.my

 

 

 

 

Artikel dalam SAINS MALAYSIANA dindeks dan diabstrak dalam Clarivate Analytics (Science Citation Index Expanded/SciSearch®, Journal Citation Reports/Science Edition), SCOPUS (Elsevier Science), Chemical Abstract (USA), Google-Scholar, MyAis dan Zentralblatt MATH (Germany). Faktor Impak - JCR/SE 2021, IF = 1.006, Q4.

 

 

 

Kemaskini terakhir: 8 Jun 2023