image1 image2
 
 

Mengenai Kami

Panduan Penulisan Rujukan

Buku Rujukan

  • Ahmad Kamal Ariffin & Shahrir Abdullah. 2000. Pengiraan Berangka Kejuruteraan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buku Rujukan (Suntingan)

  • Che Husna Azhari, Andanastuti Muchtar & Ahmad Kamal Ariffin (pnyt.). 2003. Advances in Materials Processing. Kuala Lumpur: Institute of Materials Malaysia.
  • Mohd Jailani Mohd Nor, Zulkifli Mohd Nopiah & Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan (pnyt.). 2004. Kaedah Penyelidikan Kejuruteraan. Singapore: Thomson Learning.

Petikan Jurnal (Pengarang Tunggal)

  • Andanastuti Muchtar. 2000. Gabungan Pelekukan dan Pelenturan Dalam Penjanaan Nilai Keliatan Patah Seramik Alumina. Journal Institute of Materials Malaysia. 1(2): 51-66.
  • Samad, S.A. 2004. Digital Domain Design of Cascaded Wave Digital Filters with Tunable Parameters. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering. 3(2): 1-5.

Petikan Jurnal (Pengarang Berbilang)

  • Muchtar, A., Lim, L.C. & Lee., K.H. 2002. Finite element analysis of Vickers indentation cracking processes in brittle solids using elements exhibiting cohesive post failure behaviour. Journal of Materials Science. 38(2): 235-243.
  • Kamaruddin, S.K., Daud, W.R.W., Ayub, M.S., Mohammad, A.W., Takriff, S. & Iyuke, S.E. 2002. A Review on Fuel Cell as Advanced Power Source. ASEAN Journal of Chemical Engineering. 2(1): 75-86.

Perisian

  • ABAQUS/Explicit. 1998. Versi 5.8. Pawtucket: Hibbitt, Karlsson and Sorensen Inc.
  • MATLAB. 2002. Versi 6.5. Massachusetts: MathWorks Inc.
Panduan Penulisan
Disertasi Saintifik &
Kejuruteraan

 

PENAFIAN | HAK CIPTA | DASAR PRIVASI | DASAR KESELAMATAN
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.0, Opera dan Safari dengan resolusi 1024x768.
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA.
Tel : 603 8925 0200 | 603 8911 8001 | Faks : 603 8925 2546 | E-mel : engdean@eng.ukm.myThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dibina dan diselenggara oleh Webmaster | Tarikh akhir dikemaskini : 10 Oktober 2012