Kursus OSHA

#Sijil Profesional 2017#

HEJIM dan MSOSH akan menganjurkan kursus OSHA kepada pelajar-pelajar tahun akhir daripada JKEES, JKMB dan JKKP pada 27 hingga 29 Oct 2017. Bilangan tempat yang sediakan adalah 100 orang. Silibus yang lebih mendalam daripada sebelum ini dan diberikan secara percuma.

Ambillah peluang yang berharga ini!

Pelajar yang berminat mohoh mendaftarkan diri di Pejabat HEJIM FKAB.

Terima kasih.

Prof. Ir. Dr. Mohd Syuhaimi Ab. Rahman
Timbalan Dekan Prasiswazah