Utama | Jab. Kej. Awam & Struktur  

Jabatan Kejuruteraan Awam & Struktur

Bangunan Wawasan UKM merupakan salah satu bangunan menggunakan teknologi lantai Bondek(TM) yang dibangunkan oleh para penyelidik dari jabatan ini

Latar Belakang

Jabatan ini ditubuhkan pada tahun 1985 dan menawarkan program-program akademik untuk peringkat sarjanamuda, sarjana dan kedoktoran dalam bidang-bidang kejuruteraan awam, struktur dan sekitaran.

Kakitangan

  • 8 orang Profesor
  • 4 orang Profesor Madya
  • 1 orang Felo Kanan
  • 9 orang Pensyarah (DS51/52)
  • 13 orang Pensyarah (DS45)
  • 3 orang Tutor
  • 15 orang Kakitangan Teknikal
  • 3 orang Kakitangan Am

Maklumat Perhubungan

Alamat Jabatan Kejuruteraan Awam & Struktur
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Telefon +60 (3) 8921 6200/6213
Faks +60 (3) 8921 6147
e-mel kjkas@eng.ukm.my
Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

Profesor Dr Mohd Raihan Taha
BECivil(UTM), MS(Maryland), PhD(LSU)
e-mel: drmrt@eng.ukm.my

Program-program Akademik

Bidang-bidang Penyelidikan

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web jabatan: