Utama | Jab. Kej. Kimia & Proses  

Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses

Beberapa prototaip stak sel bahan api membran penukaran proton (PEM) pelbagai kapasiti yang dibangunkan oleh para penyelidik jabatan ini

Latar Belakang

Jabatan ini diasaskan sebagai Unit Kimia Industri di Fakulti Sains pada tahun 1980. Ia kemudiannya bersatu dengan Jabatan Elektronik untuk membentuk Fakulti Kejuruteraan pada tahun 1984. Jabatan ini menawarkan program--program akademik untuk peringkat sarjanamuda, sarjana dan kedoktoran dalam bidang-bidang kejuruteraan kimia dan biokimia.

Kakitangan

  • 6 orang Profesor
  • Seorang Felo Utama
  • 8 orang Profesor Madya
  • 4 orang Pensyarah (DS51/52)
  • 8 orang Pensyarah (DS45)
  • 4 orang Tutor
  • 18 orang Kakitangan Teknikal
  • 3 orang Kakitangan Am

Maklumat Perhubungan

Alamat Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Telefon +60 (3) 8921 6400/6413
Faks +60 (3) 8921 6148
e-mel kjkkp@eng.ukm.my
Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

Prof. Dr. Abu Bakar Mohamad
BA (N.Jersey), PhD (S. Carolina), AMIChe
e-mel: drab@eng.ukm.my

Program-program Akademik

Bidang-bidang Penyelidikan

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web jabatan: