Utama | Pascasiswazah | Penulisan Tesis  

Penulisan Tesis

Templat Penulisan Tesis Gaya UKM

Apakah Templat Tesis?

Templat penulisan tesis adalah fail-fail yang telah tersedia untuk digunakan bagi tujuan penulisan tesis. Setiap fail telah disetkan dengan format masing-masing mengikut format penulisan tesis Gaya UKM.

Bagaimana Untuk Menggunakannya?

Anda perlu memuat turun dan menyimpan setiap fail-fail susunan kandungan tesis di dalam halaman ini terlebih dahulu. Kemudian anda perlu menggantikan semula teks/kandungan tesis sedia ada dengan teks/kandungan tesis anda sendiri. Simpan fail -fail yang telah diubah.

Anda boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan format penulisan tesis Gaya UKM pada laman berikut:

Fail-fail Templat Tesis

 1. Halaman Judul
 2. Pengakuan
 3. Penghargaan
 4. Abstrak
  1. Abstrak bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Malaysia
  2. Abstrak bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris
 5. Kandungan
 6. Senarai
 7. Teks
 8. Petikan
 9. Jadual Transliterasi
 10. Rujukan
 11. Lampiran

 

Peperiksaan Lisan untuk Program Pascasiswazah secara Penyelidikan