Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Jawatankuasa HEJIM

Prof. Madya Dr. Siti Aminah Osman

Dr. Norinah Abd Rahman


Dr. Norinah Abd Rahman


Dr. Wan Aizon Wan Ghopa


Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak


Nur Aqilah ZolkifliSr. Dr. Suhana Johar


Sr. Dr. Suhana Johar