Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pejabat Dekan

Encik Izrie Fadzlie Bin Abdullah Zawawi

 • 03-8911-8351
 • fadzlie@ukm.edu.my

Pembantu Operasi N11


Encik Mohd Fadzly Bin Yahya

 • 03-8911-8421
 • mfy@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N22


Encik Nor Saifulrizan Bin Dahalin

 • 03-8921-6511
 • atok@ukm.edu.my

Pembantu Operasi N11


Puan Hafizah Binti Dolman

 • 03-8911-8424
 • hafizah.d@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Puan Norfadzillah Binti Che Mat

 • 03-8911-8310
 • norfadzillah@ukm.edu.my

Penolong Pegawai Tadbir N32


Puan Rozana Binti Bakar

 • 03-8911-8384
 • rozana@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19