Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pejabat Siswazah

Cik Aza Nabilla Binti Azamullah

  • 03-8911-8422
  • azanabilla@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Encik Rosmaini Bin Sudarka

  • 03-8911-8423
  • rosmaini@ukm.edu.my

Pembantu Operasi N14


Cik Baidal Hanam Binti Zulkifly

  • 03-8911-8011
  • aidazulkifly@ukm.edu.my

Pembantu Setiausaha Pejabat N19


Puan Nur Najwa Binti Mohd Rashidi

  • 03-8911-8422
  • najwashidi@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N19


Puan Nor Hasmah Bt. Jahit

  • 03-8911-8422
  • hasmah@ukm.edu.my

PEMBANTU TADBIR (P/O) N22