Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Pengurusan Fakulti

Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah

  • +60 (3) 8911 8000
  • shahrir@ukm.edu.my

Prof. Dr. Che Hassan Che Haron


Prof. Ir. Dr. Siti Rozaimah Sheikh Abdullah


Prof. Ir. Dr. Jaharah A. Ghani


Prof. Madya Dr. Siti Aminah Hj Osman


Assoc. Prof. Ir. Dr. Norhana Arsad


Dr. Masli Irwan Rosli


Assoc. Prof. Ir. Dr. Ahmad Ashrif A Bakar


Dr. Darman Nordin


Dr. Noraini Hamzah