Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina

Unit Pembangunan

Encik Abdul Rahman Bin Abdullah

  • 03-8911-8323
  • rahman63@ukm.edu.my

Penolong Pegawai Seni Bina JA29


Encik Muhammad Hazzril Bin Abdul Halim

  • 03-8921-6840
  • hazzril@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29


Encik Abdul Razak Bin Md Yusof

  • 03-8921-6840
  • arazmy60@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29


Encik Mohammad Shobbri Bin Hashim

  • 03-8911-8313
  • shobbri@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA38


Puan Norlailyliana Binti Ismail

  • 03-8911-8323
  • norlailyliana@ukm.edu.my

Penolong Jurutera JA29