/Users/ahmadkamalariffin/Desktop/ade.png

/Users/ahmadkamalariffin/Desktop/IMG_0472.jpg

 

Ahmad Kamal Ariffin telah mendapat Anugerah Apple Distinguished Educator (ADE) di Melbourne Australia pada 6-8 Julai 2017. Tujuan anugerah ADE ialah untuk mengiktiraf pendidik yang mengubah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi Apple. Pendidik yang ingin mengubah dunia dan aktif bagi membantu para pendidik lain memikirkan semula apa yang mungkin dengan iPad dan Mac untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mendalam untuk setiap pelajar.

 

Berita | NST | UKM |

 

Matlamat dan Falsafah

 

Matlamat khusus saya untuk pengajaran dan pembelajaran inovatif adalah mengubah pengajaran dan pembelajaran tradisional kepada teknologi moden yang menjadikan kursus dapat dipelajari dengan sendiri, bermaklumat dan mudah difahami. Ini juga merupakan selari dengan matlamat dan falsafah pendidikan UKM dan dasar pendidikan negara sebagai am yang memerlukan kepimpinan yang kuat untuk membina budaya, kepercayaan dan amalan ekologi pendidikan ini.

 

Saya mengajar pengiraan berangka dan kaedah unsur terhingga dalam kejuruteraan. Sejauh yang saya tahu, sangat sedikit di iTunes U dan media lain yang menawarkannya. Dalam 20 tahun yang lalu, hanya pelajar Ph.D sahaja yang menggunakan kaedah ini. Tetapi sekarang, siswazah atau bahkan pelajar sekolah dapat mempelajari dan menggunakan kaedah tersebut. Ianya agak sukar difahami dan mengambil sedikit masa untuk membiasakan diri. Tetapi dengan bantuan teknologi moden, penggunaan grafik dan animasi boleh membantu memahami konsep dan persamaan yang sukar.

 

Matlamat & falsafah dalam 2 minit di youtube;

https://www.youtube.com/watch?v=IOEPT4pqUPA&t=25s

 

 

 

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.31.43 PM.png

 

Visi dan misi

 

Saya komited untuk menyediakan pembelajaran profesional yang berkesan, termasuk persekitaran pembelajaran. Pembelajaran berkesan tersebut adalah pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran berasaskan penyelidikan, kolaboratif dan pembelajaran berpusatkan pelajar.

 

Beberapa strategi telah dilaksanakan seperti mendidik melalui latihan, seminar, bengkel, pembelajaran melalui contoh-contoh, menggalakkan pelajar sarjana dan pascasiswazah menggunakan keterampilan, Mendeley, SimpleMind, Clouds, XCode, iBooks, Scilab dan lain-lain.

 

Saya menumpukan kepada 'hasil' dalam proses pembelajaran. Kriteria ini adalah berdasarkan kepada hasil program dan penunjuk prestasi yang dinyatakan untuk setiap kursus. Salah satu hasil program dapat mencipta, memilih dan menerapkan teknik, sumber, kejuruteraan moden dan alat IT yang terkini, termasuk ramalan dan pemodelan, kepada aktiviti kejuruteraan yang kompleks, dengan pemahaman yang terbatas. Manakala penunjuk prestasi adalah keupayaan pelajar untuk mencipta, menghasilkan dan menerbitkan menggunakan teknik, sumber, perisian dan alat IT untuk menyelesaikan masalah.

 

Pengukuran indikator kognitif dan psikomotor pelajar adalah menggunakan teknologi moden untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks. Ini datang dari projek, tugasan, folio, peperiksaan dan pengukuran kaji selidik tidak langsung kepada pelajar. Pencapaian skor program adalah pencapaian kejayaan program teknologi untuk pelajar.

 

MacBook, iPad, iPhone dan clouds semuanya disatukan dan saya menggunakan kalendar, nota, SNS, e-mel, laman web peribadi dan clouds untuk memastikan maklumat, nota kuliah, manual dan panduan berada di hadapan saya di mana-mana sahaja, bila-bila masa.

 

Saya selalu berada di hadapan dengan pengetahuan baru, mempunyai pelajar pascasiswazah dan mahasiswa yang melakukan projek, perbincangan rakan sebaya, seminar, mengemaskini dengan alat digital yang baru. Berkongsi dengan orang lain sentiasa membuat saya faham dan cuba mengekalkan perkara baru dalam pengajaran dan pembelajaran.

 

 

Pencapaian

 

Ini adalah maklum balas daripada salah seorang pelajar saya;

 

"Dalam kaedah pengajaran Prof. Kamal, kuliah biasa dan elemen kerja kursus dibalikkan. Dia akan memberitahu kami untuk melihat beberapa bab dalam buku atau nota di rumah atau asrama sebelum memasuki sesi kelas. Semasa kelas dalam kelas ditumpukan kepada latihan, projek, atau perbincangan. Semasa sesi kuliah yang telah kami alami dengan Prof. Kamal, dia menggunakan iPad untuk mengajar kita yang merupakan perkara yang sangat baru untuk saya. Beliau menggunakan permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa kuliahnya. Dia jarang menggunakan cara mengajar konvensional atau tradisional. Bagi saya, pengalaman pembelajaran adalah lebih bermanfaat kerana pelajaran yang kami ajar telah diajarkan kepada kami dengan cara yang berbeza dengan teknologi."

 

Ia juga merupakan satu penghormatan yang besar kerana saya diberi ucapan mengenai penggunaan iPad untuk jurutera dalam seminar di Institut Jurutera Malaysia.

 

Universiti Kebangsaan Malaysia melantik saya sebagai salah satu penceramah "Tokoh Inovasi P & P" yang merupakan Pemimpin Inovatif Pembelajaran & Pembelajaran.

 

Contoh hasil pelajar di youtube;

https://www.youtube.com/watch?v=niZI5_Tzbls

 

 

Laman web profesional dan blog

 

Kenapa jenama bermakna untuk saya? Laman web profesional saya boleh didapati di www.ukm.my/kamal3

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.42.32 PM.png

 

Juga blog di www.kamalariffin.wordpress.com

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.43.19 PM.png

 

Sarjana Google, ResearchGate berada;

Google Scholar

ResearchGate

UKM Expert

 

Media sosial

Senarai adalah perkhidmatan rangkaian sosial (SNS) yang menjadi platform untuk membina hubungan rangkaian sosial saya yang boleh berkongsi minat, kerjaya, latar belakang dan aktiviti peribadi yang sama.

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:SNS.pngPautan saya;

FB

Twitter

LinkedIn

Slidehare

Instagram

Cuma cari "Ahmad Kamal Ariffin"

 

 

Reputasi boleh dibanggakan

 

Saya mempunyai 12 tahun pengalaman sebagai ketua jabatan, ketua pengurusan kualiti dan timbalan dekan untuk urusan akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tugas utama saya adalah memastikan semua program yang ditawarkan di fakulti kejuruteraan diberikan akreditasi oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Proses mendapatkan akreditasi adalah sukar dan terperinci. Ini adalah untuk memastikan graduan mempunyai kebolehan yang telah dinyatakan dalam hasil program. Pengajaran dan pembelajaran perlu berubah ke arah menghasilkan pelajar kemahiran abad ke-21.

 

Empat halaman saya CV ringkas diberikan.

 

 

Metodologi pendidikan

 

Mampu mencipta/menghasilkan/menerbitkan menggunakan teknik, sumber, perisian dan alat IT untuk menyelesaikan masalah.

 

Boleh mengubah/menggabungkan/merumuskan teknik, sumber, perisian dan alat IT untuk menyelesaikan masalah.

 

Mampu menggunakan dan membuktikan teknik yang berkesan dan tepat dalam penggunaan alat moden dalam melaksanakan penyelidikan.

 

Mampu menggunakan internet dan alat IT moden dengan berkesan.

 

Mampu menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi dan mengamalkan persekitaran berasaskan komputer dengan berkesan

 

Pengukuran indikator menggunakan pelajar kognitif dan psikomotor menggunakan teknologi moden untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan kompleks. Ini datang dari projek, tugasan, folio, peperiksaan dan pengukuran kaji selidik tidak langsung kepada pelajar. Pencapaian skor program adalah pencapaian kejayaan program teknologi untuk pelajar.

 

 

Kursus MOOC

 

ITunes U

Terdapat dua kursus utama yang telah saya kembangkan menggunakan iTunes U. Ini adalah Kaedah Unsur Terhingga (kod kursus DME-ARW-AWK) dan Kaedah Pengiraan (kursus kursus DAY-HFN-ETJ). Selain itu, latihan iPad untuk Universiti Malaysia Kelantan juga dibangunkan (kod kursus DEX-PJS-DSJ). iBooks juga terus berkembang seperti Analisis Keletihan Retak dan Lawatan Jepun.

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.45.58 PM.pngMacintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.45.47 PM.png

 

 

Openlearning

Kursus yang sesuai untuk CITRA iaitu Arts and Engineering, boleh dicapai di;

https://www.openlearning.com/courses/arts-and-engineering/HomePage

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 1.25.06 PM.png

 

Selain itu kursus Finite Element Method di;

https://www.openlearning.com/courses/finite-element-methods/HomePage

 

 

Pengalaman pembelajaran

 

Saya memberikan penekanan lebih jauh daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional. Kaedah tradisional sedang menjalankan kuliah, menggunakan powerpoint, papan tulis, latihan dan menjalankan eksperimen. Walau bagaimanapun, ekosistem teknologi baru meningkatkan pengajaran dan pembelajaran ke dalam persekitaran moden.

 

Apple menyediakan aplikasi dari aplikasi sedia ada asas ke aplikasi lanjutan. Aplikasi asas seperti nota, kamera, WhatsApp's (SNS), iWorks, Clouds, Office, peta minda, browsing dan lain-lain yang membantu saya dalam pengajaran dan pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi dalam taksonomi Blooms. Menghasilkan video boleh menjadi lebih mudah. Aplikasi lanjutan seperti Notability, Airserver, menerangkan segala-galanya, aplikasi khusus untuk unsur terhingga dan pengiraan kejuruteraan.

 

 

Saya menjalankan beberapa bengkel kebangsaan mengenai penggunaan aplikasi keterampilan dan Airserver dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

 

Saya berada di Lapangan Terbang Narita pada tahun 2015 di mana saya bertemu dengan salah seorang kawan saya yang juga seorang Profesor. Dia membawa bagasi berat yang terdiri daripada 2 tesis untuk dinilai. Saya berkata saya juga membawa beberapa tesis, tetapi semua dalam tablet iPad. Betapa besar dan mudahnya bagaimana menggunakan aplikasi Notability dalam menilai tesis atau kertas jurnal. Ini semua adalah tentang produktiviti. Terdapat banyak aplikasi yang digunakan dalam kehidupan seharian dan pendidikan. Dalam semua ceramah saya dalam satu seminar, saya selalu menyebutkan, iPad boleh membantu kita dari bangun pada waktu pagi sehingga tidur pada waktu malam.

 

Kira-kira 10 tahun yang lalu, bekerja dalam persekitaran 1:1 adalah sukar dan hampir mustahil di mana saya mempunyai 200 pelajar dalam kelas. Baru-baru ini, disebabkan oleh keperluan akreditasi Lembaga Jurutera Malaysia, jumlahnya dikurangkan kepada 1:10 pensyarah kepada nisbah pelajar. Kemudian persekitaran 1:1 menjadi mudah. Kuliah yang dijalankan melalui pembelajaran berasaskan masalah di mana industri terlibat. Tiada penyelesaian yang tepat dan penyelesaian apa pun yang dicapai, pelajar perlu selesaikannya.

 

 

Kerja yang telah dicapai

 

Inilah senarai ceramah dan seminar saya yang telah saya lakukan;

 

o  Ceramah iPad di Fakulti Farmasi UKM 19 Ogos 2013

o  Ceramah di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM 30 Ogos 2013

o  Bengkel Notability dan Air Server UKM 21 Jun 2014

 

o  Kursus penggunaan ipad dlm kerja harian 18 Nov 2014

o  Bengkel Nano untuk iPad 11 Feb 2015

o  Menghadiri iTunes U di Apple Malaysia 17-18 April 2015

 

o  Seminar iPad fo Engineers di IEM 29 Mei 2015

o  Menghadiri Pengaturcaraan Swift iOS di UTP oleh Apple Malaysia 8 Jun 2015

o  Bengkel iPad ke Pusat Kembangan Pendidikan UKM 30 Jun 2015

 

o  Menghadiri Pengaturcaraan Swift iOS di UKM oleh Apple Malaysia 10-14 Ogos 2015

o  iPad dalam kehidupan beragama di Surau Al-Amin 17 Ogos 2015

o  Bengkel untuk iTunes U dengan FPI di UKM 24 - 27 Ogos 2015

 

o  Bengkel untuk iTunes U untuk Pengajaran dan Pembelajaran di UTP 22 Dis 2015

o  Bengkel Nano pada iPad 11 Feb 2015

o  Rundingan di iTunes U ke UMK 3 Feb - 22 Ogos 2016

 

o  Menghadiri Pembangunan Profesional Accredidated oleh Apple Malaysia 12-13 Mei 2016

o  Perundingan iTunes U di Sekolah Antarabangsa Al-Bukhary 10 - 11 Jun 2016

o  Klinik iPad di Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM 10 Okt 2016

 

o  Perundingan iTunes U di Sekolah Tunku Abdul Rahman (STAR) Ipoh Nov 2016 April 2017

o  Perundingan iTunes U di Sekolah Men Agama Persekutuan Kajang 23 Mei 2017

o  Ceramah The Next Strides in Teaching & Learning UKM 16 Ogos 2017

 

o  Ceramah Revealing Secrets of iPad; Tricks for Content Development in IR4.0 FPend 16 Ogos 2017

o  Kursus Kenali IPad untuk Produktiviti Akademik 12 Dis 2017

 

 

KAMAL Win10:KAMAL mac:KAMAL X:iPad:STAR:photo:IMG_0693.JPG

 

 

 

Pelan semasa

 

Komitmen saya terhadap persekitaran pembelajaran moden bermula dengan visi dan misi Universiti Kebangsaan Malaysia dan Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina. Kenyataan visi dan misi yang jelas yang mengenalpasti aspirasi dan cita-cita universiti dan fakulti adalah menjadi tumpuan pendidik dan graduan mereka di landasan yang betul. Ini semua dinyatakan dalam laman web universiti. Salah satu Objektif Pembelajaran adalah untuk mencipta, memilih dan menggunakan teknik, sumber dan teknik kejuruteraan yang moden dan alat IT, termasuk ramalan dan pemodelan, kepada masalah kejuruteraan yang kompleks dengan pemahaman batasan.

 

Kemudian, saya meneruskan dengan objektif program yang menentukan apa yang harus dicapai oleh graduan dalam kerjaya mereka dan kehidupan profesional mereka selepas tamat pengajian. Ikutilah hasil program merangkumi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang mesti diperoleh oleh para pelajar. Akhirnya, penyampaian pembelajaran profesional adalah dengan mengenal pasti penunjuk prestasi berikutan taksiran Bloom. Saya perlu memastikan kandungannya dalam perancangan bersama dengan alat moden seperti Apple dan Apps.

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:IMG_0537.JPG

 

 

Pelan jangka masa sederhana dan panjang

 

Di universiti sentiasa terdapat perkembangan pengetahuan dan teknologi baru, kaedah baru dan produk baru. Sains, kejuruteraan, teknologi maklumat masa depan sentiasa berkembang. Dengan itu, saya yakin laluan kerjaya saya adalah luas dan cerah tidak hanya dalam tempoh tiga tahun akan datang tetapi lebih daripada 10 tahun dari sekarang.

 

Macintosh HD:Users:ahmadkamalariffin:Desktop:Screen Shot 2017-07-05 at 2.51.49 PM.png