Prof Aoki Lab
Prof Aoki Lab
CIMG0147.JPG
At Toyo University
DSC00216.JPG
NAE2003 at Batam Island
CIMG0257.JPG
Swansea University
CIMG0262.JPG
mech@NUS
DSC00285.JPG
MSC@melbourne


CIMG0415.JPG
split programme@ICL
CIMG0468.JPG
family@ZOO
DSC00756.JPG
FEOFS2005@sendai
CIMG0962.JPG
family@KLtwintower
DSC01374.JPG
London Bridge
DSC01993.JPG
kamal@jakarta


CIMG3791.JPG
FEOFS2003@bali
CIMG3945.JPG
merapi@jogja
CIMG4449.JPG
comp plasticity@barselona
CIMG5640.JPG
UNRI@riau
CIMG7859.JPG
lost@HK
CIMG8098.JPG
sleep@khartoum


CIMG8812.JPG
japanese@masjid putrajaya
CIMG8971.JPG
camel riding@xinjiang
CIMG9186.JPG
ninja@kyoto