Info KDO

Kedudukan Kolej Dato’ Onn (KDO) yang strategik berhampiran dengan padang sukan, masjid, Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) dan juga pusat pentadbiran menjadikan KDO sering kali menjadi pilihan pelajar dan orang luar memilih untuk menginap dari semasa ke semasa.

Pada saat ini, Kolej Dato’ Onn Universiti Kebangsaan Malaysia (KDO UKM) menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada semua penghuninya bukan sahaja tempat tinggal malah ia turut menawarkan kemudahan seperti ruang rehat (terdapat TV), bilik multimedia (perkhidmatan karaoke), bilik mensyuarat, bilik aktiviti kebudayaan, surau, dewan serba guna, kafeteria, bilik gerakan pelajar (MEP), stor pelajar serta bilik rawatan kecemasan serta kemudahan guna sama yang diadakan oleh pihak universiti. Semua kemudahan ini sentiasa dipantau penggunaan dan kesesuaiannya dari semasa ke semasa. Selain itu, KDO turut menggalakkan penganjuran aktiviti-aktiviti pelajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran insaniah mereka sesuai dengan hasrat universiti untuk membentuk masyarakat pelajar yang cemerlang.

Sehubungan itu, Teras Strategik Kolej Dato’ Onn 2013 – 2017 dibentuk dengan memberi keutamaan kepada tiga teras utama iaitu untuk menyediakan kemudahan kondusif yang yang memenuhi keperluan asas pelajar, menyediakan perkhidmatan yang efisyen  kepada pelanggan dan memperkasakan aktiviti pelajar yang memberi impak kepada pembangunan insaniah pelajar.

TERAS STRATEGIK KOLEJ DATO’ ONN 2013 – 2017