<<Kembali
 
PENYELARAS PROGRAM MOD EKSEKUTIF
 
Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

 

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian


Kuala Lumpur
Dr Md Daud Bin Ismail
No Tel : 03-8921 3722
Emel : mddaud@ukm.my
Bangi
Prof Madya Sallehuddin Mohd Nor
No Tel :03-8921 5739
Emel: smn@ukm.my
Sarjanamuda Perakaunan
Dr. Mohd Rizal Palil
No Tel: 03-8921 5769
Emel: mr_palil@ukm.my
Sarjana Perakaunan
Sarjana Perakaunan - Merlimau
Sarjana Perakaunan - Kota Kinabalu
Prof. Madya Dr. Noradiva Hamzah
No Tel : 03-8921 5774
Emel : adibz@ukm.my
Sarjana Ekonomi Islam
Prof Madya Dr Zulkefly Abdul Karim
No Tel : 03-89212673
Emel : mz@ukm.my
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Komputer

Sarjanamuda Teknologi Maklumat-Sains Komputer

 

Dr Azizi Abdullah
No Tel : 03-8921 6656
Emel : azizi@ftsm.ukm.my
Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Pengajian Multimedia)
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
Dr.Tengku Siti Meriam Tengku Wook
No Tel : 03-8921 6665
Emel : tsm@ftsm.ukm.my
Sarjana Teknologi Maklumat – Sains Komputer
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)- Kota Kinabalu


Prof Madya Dr. Nazlia Omar
No Tel : 03-8921 6733
Emel : no@ftsm.ukm.my
Fakulti Undang-undang

 

Sarjana Harta Intelek
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Sarjana Undang-Undang Perniagaan- Kota Kinabalu
Dr. Rooshida Merican Abdul Rahim Merican
No Tel : 03-8921 6375
Emel :rooshida@ukm.my
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) - DungunProf Dr. Hj Baba Md Deros
No Tel : 03-8921 6117
Emel : hjbaba@eng.ukm.my
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri

 

Dr. Faizal KP Kunchi Mohamed
No Tel : 03-8921 5475
Emel : faizalm@ukm.my
Sarjana Kejuruteraan(Komunikasi dan Komputer)
Prof Madya Dr. Mandeep Singh A/LJ it Singh
No Tel : 03-8921 6448
Emell : mandeep@eng.ukm.my
Fakulti Sains & Teknologi
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Dr. Zainol Mustafa
No Tel : 03-8921 3597
Emel : zbhm@ukm.my
Fakulti Perubatan
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Prof. Dr Noor Hassim Ismail
No Tel : 03-91455886
Emel: ramalbaru@gmail.com
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Dr Azimatun Noor Aizuddin
No Tel: 03-91456422
Emel: azimatunnoor@gmail.com
Pusat Pengajian Umum (PPU)
Kursus Pembangunan Diri/TITAS/Hubungan Etnik
Dr Wan Zulkifli Wan Hassan
No Tel : 03-89216899
Emel : wenzoul@ukm.my
Kursus Bahasa Inggeris
YM Raja Hanani Raja Mushahar
No Tel : 03-8921 6624
Emel : rhrm@ukm.my
Pusat Akreditasi Pembelajaran (PAP)
Kursus Pembangunan Insaniah
En Mohd Helmi Abd Rahim
No Tel : 03-8921 5810
Emel : mhelmi@ukm.my
CESMED
Kursus Asas Keusahawanan dan Inovasi (CMIE 1012)
En Mhd Suhamimi Ahmad
No Tel : 03-8921 5810
Emel : mhsuh@ukm.my