<<Kembali
 
PENYELARAS PROGRAM MOD EKSEKUTIF
 
Fakulti
Program
Nama Penyelaras
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

 

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian


Kuala Lumpur
Dr Md Daud Bin Ismail
No Tel : 03-8921 3722
Emel : mddaud@ukm.edu.my
Bangi
En Ishak Abd Rahman (Pemangku Penyelaras)
No Tel :03-8921 3571
Emel: haq@ukm.edu.my
Sarjanamuda Perakaunan
Kuala Lumpur
Dr. Mohd Rizal Palil
No Tel: 03-8921 5769
Emel: mr_palil@ukm.edu.my
 
Bangi
Dr. Mara Ridhuan Che Abdul Rahman
No Tel : 03-8921 3407
Emel : mara@ukm.edu.my
Sarjanamuda Ekonomi
Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai
No Tel : 03-8921 3758
Emel : hakimi@ukm.edu.my
 
Sarjana Perakaunan
Sarjana Perakaunan - Merlimau
Sarjana Perakaunan - Kota Kinabalu
Dr Amizawati Mohd Amir
No Tel : 03-89213427
Emel : amiza@ukm.edu.my
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
En Ahmad Raflis Che Omar
No Tel : 03-8921 3419
Emel : raflis@ukm.edu.my
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Komputer

 

Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Sarjanamuda Sains Komputer

 

Dr Azizi Abdullah
No Tel : 03-8921 6656
Emel : azizi@ftsm.ukm.edu.my
Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Pengajian Multimedia)
Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)
Dr.Tengku Siti Meriam Tengku Wook
No Tel : 03-8921 6665
Emel : tsmeriam@ukm.edu.my
Sarjana Teknologi Maklumat – Sains Komputer
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)- Kota Kinabalu


Prof Madya Dr. Nazlia Omar
No Tel : 03-8921 6733
Emel : no@ftsm.ukm.edu.my
Fakulti Undang-undang

 

Sarjana Harta Intelek
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Sarjana Undang-Undang Perniagaan- Kota Kinabalu
Dr. Rooshida Merican Abdul Rahim Merican
No Tel : 03-8921 6375
Emel :rooshida@ukm.edu.my
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) - DungunProf Madya Dr Mandeep Singh A/L Singh
No Tel : 03-8921 6448
Emel : mandeep@eng.ukm.edu.my
Fakulti Sains & Teknologi
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri

 

Dr. Faizal KP Kunchi Mohamed
No Tel : 03-8921 5475
Emel : faizalm@ukm.edu.my
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Prof Madya Dr. Ahmad Mahir Razali
No Tel : 03-8921 5788
Emel : mahir@ukm.edui.my
Sarjana Sains (Geosains Petroleum) & Magister Teknik (Geosiains Petroleum Terapan, UKM-ITM
Dr Habibah Hj Islamil
No Tel : 03-892105659
Emel : bib@ukm.edu.my
 
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Sarjana Kejuruteraan(Komunikasi dan Komputer)
Prof Madya Dr. Mandeep Singh A/LJ it Singh
No Tel : 03-8921 6448
Emell : mandeep@eng.ukm.my
 
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) - Dungun
Prof Dr. Jaharah A. Ghani
No Tel : 03-8921 6505
Emel : jaharah@eng.ukm.my
Fakulti Perubatan
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Prof. Dr Noor Hassim Ismail
No Tel : 03-91455886
Emel: hassim@ppukm.ukm.edu.my
  Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Dr Azimatun Noor Aizuddin
No Tel: 03-91456422
Emel: azimatunnoor@gmail.com
Pusat Pengajian Umum (PPU)
Kursus Pembangunan Diri/TITAS/Hubungan Etnik
Puan Azizah Ya'akob
No Tel : 03-89217617
Emel : aziey@ukm.edu.my
Kursus Bahasa Inggeris
YM Raja Hanani Raja Mushahar
No Tel : 03-8921 6624
Emel : rhrm@ukm.edu.my
Pusat Akreditasi Pembelajaran (PAP)
Kursus Pembangunan Insaniah
En Abdul Khalid Sameon
No Tel : 03-8921 4898
Emel : ablid@ukm.edu.my
CESMED
Kursus Asas Keusahawanan dan Inovasi (CMIE 1012)
En Mhd Suhaimi Ahmad
No Tel : 03-8921 5810
Emel : mhsuh@ukm.edu.my