LAMAN UTAMA PENTADBIRAN
Permohonan
Pelajar Semasa HUBUNGI KAMI
 

 

 

 

 
 
Makluman Konvokesyen UKM Tahun 2014 (05/03/14)
 
Penyediaan Gambar bagi Sistem Kad Pintar Majlis Konvokesyen UKM 2014 (05/03/14) : Semua bakal graduan diminta untuk melengkapkan maklumat & keperluan Konvokesyen seperti lampiran di bawah:
 
Surat Rasmi & Peraturan Gambar Pelajar
- Bagi pelajar Eksekutif (Pusat Kembangan Pendidikan), muatnaik gambar boleh dilakukan di SMPE mulai 03/04/14

Borang Maklumat Diri Pelajar

  - Borang maklumat diri pelajar boleh terus diisi pada ruang kosong dan emel kepada mazuna@ukm.my