Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Majlis Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan Ke-62 Peringkat UKM

Tarikh: 30/08/2019 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Berlangsung di Persada Canselori UKM pada 30 Ogos 2019 (Jumaat)