Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Persembahan Pusat Kesatria Sempena Kemasukan Pelajar Baharu UKM

Tarikh: 09/02/2018 |  Foto oleh: Pusat Kesatria |  Kembali ke Indeks

Pusat Kesatria telah mengadakan persembahan bersempena kemasukan pelajar baharu UKM dengan bantuan kadet-kadet Badan Beruniform