Latar Belakang

 

Pusat Kesatria

Sebelum 2015, Pusat Kesatria adalah tempat di mana para pelajar melakukan pelbagai aktiviti luar dari mereka

Pusat Kesatria Universiti ditubuhkan pada November 2014, adalah sebahagian daripada Pusat Tanggungjawab (PTj), di bawah pengawasan Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UKM.

Organisasi ini memainkan peranan penting sebagai urusetia di mana pelajar melakukan pelbagai kegiatan luar dari Pasukan Seragam Badan mereka iaitu;

Bulan Sabit Merah

Malaysia (BSMM)

KOR SISPA KOR SUKSIS PALAPES

Kompleks Kesatria akan menyelaras dengan Pusat Kesatria berdasarkan aktiviti pelajar dan kakitangan UKM, sejajar dengan KRA Universiti.