Peraturan Tempahan

Sebarang pertanyaan dan permohonan sila rujuk pada Pejabat Pusat Kesatria Universiti.

Hubungi 03-8921 4995.