Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Kesatria Universiti UKM

Direktori

Prof. Madya Dr. Norinsan Kamil Othman

  • +603-8921 4993
  • insan@ukm.edu.my

Nurul Nissa’ Hassan


Hasarudin Izewan Mohd Sharif


Fauzan Hamidi Hassim


Siti Norasnaini Mohamed Nassir


Nurul Nissa’ Hassan


Pejabat Am PALAPES UKM

  • +603-8921 3044

Pejabat Am KOR SISPA UKM

  • +603-8921 4933

Pejabat Am KOR SUKSIS UKM

  • +603-8921 3957