Language

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  Pusat Khidmat Siswa UKM

  Pentadbiran

  Mohammad Hafiz Mohd Ali


  Mariam Abu Amrin


  Norazlin Syahidah Ali


  Sitam Ali


  Haslinda Bujang


  Nurul Aisyah Abbas


  Mohd Farid Hazwan Mohamad Rahim


  Wahiddin Baharum


  Anuar Abd Aziz


  Translate »