KEBAJIKAN DAN PENAJAAN PELAJAR

POSTER UNIT KEBAJIKAN

PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN

 1. Mengurus permohonan bantuan kecemasan dan kebajikan melalui Tabung Kebajikan Pelajar bagi pelajar yang mengalami kemalangan, bencana, sakit, kematian pelajar atau waris
 2. Penajaan dan biasiswa Pelajar : PTPTN, JPA dan Geran swasta seperti Yayasan Kok, Samsung dan Sony
 3. Kebajikan Pelajar OKU dan Orang Asli
 4. Menguruskan permohonan dengan Jabatan Bendahari bagi tuntutan Skim Takaful Berkelompok Pelajar
 5. Menguruskan Program Kebajikan Pelajar

 

 

SYARAT PERMOHONAN SKIM TKP

 1. Setiap permohonan perlu mengisi borang TKP dalam 2 salinan.
 2. Pelajar Sabah dan Sarawak yang kematian ibu/ bapa/ suami/ isteri [ seorang sahaja]/ anak/ kakak/ abang/ adik akan diberikan sumbangan tambang kapal terbang pergi balik kelas ekonomi.
 3. Surat permohonan bagi kes-kes khas hendaklah disertakan dengan latar belakang keluarga, laporan polis, laporan perubatan atau dokumen sokongan (jika berkaitan).

BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN ?

 Anda  boleh mendapatkan perkhidmatan kebajikan pelajar melalui :

 • Perhubungan melalui telefon
 • Datang sendiri ke Unit Kebajikan Pelajar
 • Surat menyurat

PEGAWAI UNIT KEBAJIKAN PELAJAR

En. Mohamad Hamid Haji Hassan

mohamadhamid@ukm.edu.my

Tel: 03-8921 4451

Pejabat Am  :  03-8921 4367/4368

Faks :  +603-8925 3352

 

ALAMAT PEJABAT :

 Unit Kebajikan Pelajar

Pusat Khidmat Siswa

Aras 7, Bangunan PUSANIKA

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor.