PENTADBIRAN KHIDMAT SISWA

POSTER UNIT PENTADBIRANPERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN

 1. Menguruskan Minggu Mesra Mahasiswa (MMM)
 2. Mengendalikan urusan Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
 3. Mengendalikan Minggu Pengenalan Persatuan Pelajar (M3P)
 4. Pendaftaran, penubuhan dan khidmat nasihat berkaitan aktiviti pelajar persatuan/kelab pelajar
 5. Permohonan ruang dan peralatan tertentu untuk persatuan/kelab pelajar
 6. Pengurusan penyewaan premis niaga di PUSANIKA
 7. Perkhidmatan pengangkutan untuk kegiatan pelajar
 8. Pengurusan aduan dan maklumbalas pelajar (e-fact)
 9. Menyelaras penginapan pelajar

 

SAMBUNGAN..

 1. Menyelenggara kerja penambahbaikan elektrik dan kerosakan kecil kolej kediaman
 2. Pengurusan aset dan arkib PKS
 3. Membantu program anjuran Universiti
 4. Mengendalikan urusan tatatertib pelajar
 5. Mengendalikan segala urusan berkaitan bangunan Pusanika termasuk aktiviti dan penyewaan ruang
 6. Penyeliaan pentadbiran unit di bawah PKS
 7. Pengurusan sumber manusia (Latihan & Kewangan)
 8. Menyelaras Urusetia Pesta Konvokesyen

PERKHIDMATAN PUSANIKA

 1. Pusat Perkhidmatan UKM
 2. Kafetaria & Serbanika
 3. Perbankan & Kewangan
 4. Kesihatan & Kecantikan
 5. Telekomunikasi & Perkhidmatan

 

Pengurus : 03 8921 3146

Pejabat Am: 03 8921 5060

Faks: 03 8925 3352

Emel: azmi9542@ukm.edu.my