Language

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Khidmat Siswa UKM

Kebajikan dan Penajaan Pelajar

Azizi Abd Rahman

Bidang Tugas

Urusan Penajaan Pelajar Perbadanan Tabung Pinjaman Tinggi Nasional (PTPTN)

  1. Permohonan
  2. Pelanjutan/penolakan
  3. Penangguhan Bayaran
  4. dll.

W. Muhammad Nashrul W. Muhammad Najeeb

Bidang Tugas

Urusan Kebajikan Pelajar:

  1. Skim Tabung Kebajikan Pelajar
  2. Insurans Pelajar (tempatan & antarabangsa)
  3. Kad Diskaun Siswa 1Malaysia
  4. Kaunselor Berdaftar

 


Mohamed Isa Muhamed Said

Bidang Tugas

Urusan Kebajikan Pelajar:

  1. Skim Tabung Kebajikan Pelajar
  2. Skim Takaful Insurans Berkelompok (Prasiswazah dan Pascasiswazah)

Ruslinah Taslim


Nur ‘Aina Mohd Muzammil


Ahmad Redzuan Rezaly

Bidang Tugas


Amirah Azemi

Bidang Tugas

Urusan berkaitan Biasiswa/ Pinjaman JPA


Mohd Faiz Md Shah


Translate »