Language

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Khidmat Siswa UKM

Pentadbiran

Mohammad Hafiz Mohd Ali


Mariam Abu Amrin


Norazlin Syahidah Ali


Sitam Ali


Haslinda Bujang


Nurul Aisyah Abbas


Mohd Farid Hazwan Mohamad Rahim


Wahiddin Baharum


Anuar Abd Aziz


Translate »