Language

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Khidmat Siswa UKM

Penyelarasan Penginapan

Ahmad Azizi Pandak

Bidang Tugas

Mengurus dan menyelaras permohonan penginapan di kolej kediaman.


Norazian Mahmud Muslim

Bidang Tugas

Urusan Berkaitan Pengurusan Persatuan Pelajar (i-STAR/S3P)


Translate »