Language

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Khidmat Siswa UKM

Pusat Khidmat Siswa

Mohd Azmi Kasim

Bidang Tugas

  • Ketua Pentadbiran Pusat Khidmat Siswa
  • Ketua Jaminan Kualiti

Yuslina Binti Johari

Bidang Tugas

Ketua Unit,

Bahagian Kaunseling Pelajar Pusat Khidmat Siswa


Mohd Zaili Mohd Nor

Bidang Tugas

Ketua Unit Kebajikan Pelajar,

Pegawai Risiko

Urusetia e-Fact


Muhammad Firdaus Ramnah

Bidang Tugas

Ketua,

Unit Selenggara Hal-ehwal Pelajar dan Alumni (USEHA)


Translate »