KAUNSELING PELAJAR

POSTER UNIT KAUNSELING

Unit Kaunseling merupakan satu unit di bawah Pusat Khidmat Siswa (PKS) yang memberikan perkhidmatan membantu pelajar dalam pertumbuhan

Dan perkembangan diri melalui pendekatan  kaunseling dan psikologi kepada warga UKM.

 

OBJEKTIF PERKHIDMATAN

 • Memahami diri sendiri
 • Sedar potensi diri
 • Lebih berkeyakinan
 • Bijak membuat keputusan

 

 

MATLAMAT KAUNSELING

 Supaya individu mengenali diri dan berfungsi dengan lebih produktif, efektif dan berkemampuan mengendalikan kehidupan dengan sempurna

 

PEGAWAI UNIT KAUNSELING

Kesemua pegawai yang bertugas adalah terdiri daripada  kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan pegawai yang mempunyai kemahiran dalam bidang kaunseling dan psikologi.

 

PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN

BIMBINGAN & PERUNDINGAN

 1. Rundingan Pembinaan Modul Latihan
 2. Perancangan Kerjaya
 3. Bimbingan Akademik
 4. Perancangan Kewangan

PROGRAM / AKTIVITI

 1. Peningkatan Kendiri
 2. Peningkatan Prestasi
 3. Bengkel Asas Kaunseling
 4. Bengkel Kaunseling dalam
 5. Kepimpinan
 6. Kampus Survival; dll

KAUNSELING

 1.  Individu
 2. Kelompok
 3. Keluarga/Perkahwinan
 4. Kerjaya
 5. Pasangan

PENGUJIAN PSIKOLOGI

 1. Kerjaya
 2. Personaliti
 3. Ujian Emosi

LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

 1. Penceramah
 2. Fasilitator
 3. Pembimbing Rakan Siswa (PRS)
 4. Penganjuran Program Bersama

 

BAGAIMANA UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN ?

Anda  boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling dengan:

 • Temujanji melalui telefon
 • Datang sendiri ke Unit Kaunseling
 • Surat menyurat

Pejabat Am : 03-8921 5070

Faks : +603-8925 6758