Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Institute of Ethnic Studies (KITA)

Pemakluman Kursus RERE6014: Pembatalan kuliah 27 Oktober 2017

Assalamualaikum & Salam Sejahtera Siswazah Kursus RERE6014 : Kaedah Penyelidikan Untuk makluman, kuliah pada 27 Oktober 2017 (Jumaat 3-6 petang) TIADA (& DITANGGUHKAN ke satu

PERINGATAN: Penghantaran abstrak bagi Kolokium Siswazah Semester 1, Sesi 2017/2018

Salam sejahtera saudara/saudari Siswazah KITA sekalian, Nur Hezreen Binti Othman (P78573) Muhammad Nazrin Bin Norzaidi (P90609) Chong Yok Fong (P85982) Gan Kin Shyang (P80447) Widad

Pendaftaran semula program / aktiviti pelajar dalam negara selepas tarikh program / aktiviti di Sistem Integrasi Bakat, Aktiviti dan Resume Pelajar (iSTAR)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk dan surat Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni UKM PMA/55/2 Jld. 3 bertarikh 6 Oktober 2017 adalah

Pekeliling Bendahari Bil. 11/2017: Polisi Tiada Pemulangan Yuran Penginapan Pelajar

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Bil. 2/2017 telah bersetuju menetapkan polisi tiada pemulangan yuran penginapan kepada para pelajar mulai Semester 1 2017/2018. Pelaksanaan

Pekeliling Pusat Siswazah Bil. 3/2017: Kriteria Tesis Cemerlang

Merujuk kepada Minit Senat Ke-436 bertarikh 21 Ogos 2017 mengenai Kriteria Tesis Cemerlang, Pusat Siswazah diminta untuk membuat hebahan kriteria tesis cemerlang kepada pihak fakulti

Pemakluman tarikh & senarai calon pembentang Kolokium Siswazah KITA Sem. 1 Sesi 2017/2018

Adalah dimaklumkan bahawa KITA akan mengadakan Kolokium Siswazah bagi Semester 1 Sesi 2017/2018 seperti perincian berikut: Tarikh: 7 & 8 November 2017 (Selasa & Rabu)

Pekeliling ICT UKM Bil. 1/2017: Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) UKM Versi 2.0

Sukacita dimaklumkan Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) UKM Versi 2.0 telah mendapat kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) Bil: 6/2016. Dokumen Dasar Keselamatan

Translate »