Alumni

KITA was established on 8 October 2007 as the only research institute in Malaysia that fully focuses on the study of ‘ethnic’ and ‘ethnicity’. From Semester 2 of academic session 2009/2010, KITA offers postgraduate programmes by research mode. As of early 2020, KITA has produced 24 graduates from both programmes combined.

KITA Alumni may get connected with UKM Alumni here: http://www.ukm.my/alumni/

NameMatric No.ProgrammeThesis TitleSupervisor(s)NationalityYear of Graduation
Hideki KitamuraP86152MasterSocial history of Islamic finance in Malaysia: bringing Islamic finance back in societyDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinJapan2020
Lee Han YingP80616MasterHokkien cuisine: a transnational analysis from Quanzhou, southern Fujian of China to Klang, west coast of Peninsular MalaysiaDr. Eric Olmedo PanalMalaysia2020
Tan Kean BuanP77328MasterUlam and the young: investigating the knowledge & acceptance of ulam for students in a Malaysian private collegeDr. Eric Olmedo PanalMalaysia2020
Hanim IsmailP63210PhDDasar Pandang ke Timur: acuan dan perubahan struktur dan budayaAssoc. Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ KhalidMalaysia2020
Angeline Wong Wei WeiP65252PhDDialogue and negotiation in inter-ethnic romantic relationships in Malaysian indie filmsAssoc. Prof. Dr. Shanthini Pillai d/o Joseph Sandra (UKM) & Prof. Dr. Ong Puay LiuMalaysia2020
Nur Azah RazaliP59313PhDNGO dan survival Melayu pasca 2008Assoc. Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ KhalidMalaysia2020
Marcella AloysiusP57938PhDConceptualizing food and its place in the Malaysian societyDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin & Assoc. Prof. Dr. Laurence TibereMalaysia2020
Mohd Shaiful Ramze EndutP96789PhDMenangani Trauma Masa Lampau: Bukti dari Budaya Ingatan KarbalaAssoc. Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid & Distinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2020
Muhammad Helmy Abdul GaparP80644MasterSukan dan Perubahan Sosial: Kajian terhadap perkembangan sukan bola sepak di Malaysia (1970-2015)Distinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2019
Ahmad Zul Hakimi HassimP63562MasterPembentukan dan Pengukuran Model Kesepaduan Sosial dalam Kalangan Komuniti Peniaga Prof. Dr. Mansor Mohd. NoorMalaysia2019
Indra FauzanP81110PhDDemokrasi dan pendemokrasian di Indonesia: antara institusi dan tradisiAssoc. Prof. Dr. Ahmad Nidzammuddin SulaimanIndonesia2019
Ahmad Faiz YaakobP48415PhDPengurusan awam baru dan pempolitikan dalam sektor awam: kajian ke atas pentadbir awamAssoc. Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid & Assoc. Prof. Dr. Ahmad Nidzammuddin SulaimanMalaysia2019
Badariah SaibehP65253PhDPendidikan di Sabah untuk kesepaduan sosialProf. Dr. Ong Puay Liu & Assoc. Prof. Dr. Fazilah IdrisMalaysia2018
Raudzoh IsmailP53479MasterKualiti hidup dalam masyarakat pelbagai etnikProf. Dr. Mansor Mohd NoorMalaysia2017
Misliyah RusliP74266MasterRadio dan Orang Asli: kefahaman dan pembinaan integrasi nasional melalui radio AsyikfmDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri & Dr. Shazlin Amir HamzahMalaysia2017
Mohd. Firdaus ZolkifliP57865MasterSosialisme dan Perjuangan Politik DAP di MalaysiaProf. Dr. Mansor Mohd. NoorMalaysia2016
Shazlin binti Amir HamzahP59597PhDPenjenamaan bangsa: lagu-lagu patriotik popular dan pembentukan jenama MalaysiaDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2016
Khairul Ghufran bin KaspinP62594MasterMata pelajaran sejarah dan pembinaan etos bangsa di sekolah: kajian retrospektif pelajar UKM terhadap kurikulum sejarahProf. Dr. Mansor Mohd. NoorMalaysia2015
Mohd. Mahadee bin IsmailP62593PhDSosialisasi politik, etos nasional dan negara-bangsa: kajian pendidikan sivik dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM)Prof. Dr. Mansor Mohd. NoorMalaysia2015
Azlina AbdullahP53034PhDKepelbagaian budaya, etnisiti dan budaya korporat: kajian dalam kalangan pekerja PROTON, MalaysiaProf. Dr. Mansor Mohd. Noor & Emeritus Prof. Datuk Dr. Abdul Rahman Embong (IKMAS)Malaysia2015
Azizan binti ZainuddinP50752PhDDasar Wanita Negara dalam mengarusperdanakan gender: kajian sektor politik dan pekerjaanAssoc. Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ KhalidMalaysia2015
Solahuddin IsmailP34638PhDPembangunan dan perubahan pendidikan Islam di Malaysia: satu kajian kes di Kedah, 1800M-2012MDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2015
Saiyid Radzuwan Syed SopiP43258PhDLiberal Democratic Party: analisis politik gabungan Jepun (1993-2006)Assoc. Prof. Dr. Ahmad Nidzammuddin SulaimanMalaysia2014
Anis Yusal YusoffP34979PhDPembangunan negara-bangsa: penelitian terhadap polisi awam mengenai perpaduan kaumDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2014
Khairol Anuar bin KamriP54767PhDImpak etnisiti, tadbir urus dan etika kerja terhadap kesepaduan sosial Polis DiRaja Malaysia (PDRM)Prof. Dr. Mansor Mohd. NoorMalaysia2014
Faezah binti IsmailP38314MasterMedia massa dan evolusi pergerakan alam sekitar di MalaysiaDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2013
Zaini OthmanP33292PhDMasyarakat sivil dalam negara demokrasi hegemoni: kes Malaysia, 1980-2008Assoc. Prof. Dr. Ahmad Nidzammuddin SulaimanMalaysia2013
Charanjit Kaur a/p Darshan SinghP39169PhDKomuniti tekstual: peranan Guru Granth Sahib dalam pembentukan identiti gender dalam kalangan lelaki dan perempuan SikhDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2013
Ray Ikechukwu JacobP32857PhDPolitical manipulations and ethnic conflict in northern Nigeria: a case study of Kano and KadunaDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinNigeria2013
Pue Giok HunP41802PhDPeranakan sebagai fenomena sosial dengan tumpuan kepada komuniti Cina Peranakan di KelantanDistinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri BaharuddinMalaysia2012