Berita Sumber Manusia KITA, Disember 2017

Sukacita dimaklumkan pelantikan baru Dr. Adil Johan sebagai Ketua Jaminan Kualiti KITA untuk tiga tahun mulai 1 November 2017 hingga 31 Oktober 2020.

Setinggi-tinggi penghargaan di atas segala jasa dan khidmat bakti Dr. Pue Giok Hun sebagai Ketua Jaminan Kualiti KITA (15 April 2013 – 31 Oktober 2017).