Berita Sumber Manusia KITA, Januari 2018 (1)

Sukacita dimaklumkan pelantikan baru Cik Najatulmuna Hamdan sebagai Eksekutif Kanan KITA berkuatkuasa mulai 2 Januari 2018.

Setinggi-tinggi penghargaan di atas segala jasa dan khidmat bakti Puan Melor Suria Minhat sebagai Eksekutif Kanan KITA (1 April 2013 – 1 Januari 2018)