Berita Sumber Manusia KITA, Januari 2018 (2)

Sukacita dimaklumkan pelantikan semula Prof. Madya Dr. Kartini Aboo Talib@Khalid sebagai Timbalan Pengarah KITA untuk tempoh dua tahun berkuatkuasa mulai 15 Januari 2018.