Pemakluman Pelajar Latihan Industri di KITA, 12 September 2018

Sukacita ​dimaklumkan bahawa KITA telah menerima Saudari Farah Isnani Abdul Rahman Sazni, pelajar Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, sebagai pelajar latihan industri di KITA bermula dari 12 September hingga 28 Disember 2018. Beliau ditempatkan di Pejabat Am KITA.