Pemakluman Pelajar Latihan Industri di KITA, 25 Jun 2018

Sukacita ​dimaklumkan bahawa KITA telah menerima Saudara Muhammad Lutfil Hadi bin Abdul Khalid, pelajar Antropologi dan Sosiologi dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), sebagai pelajar latihan industri di KITA bermula dari 25 Jun hingga 17 Ogos 2018. Beliau ditempatkan di Pejabat Pengarah KITA.